ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρον για μονάδες που εκποιούν «Σελόντα», «Νηρεύς»

Ενδιαφέρον για μονάδες που εκποιούν «Σελόντα», «Νηρεύς»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επισκέψεων των εταιρειών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία των «Σελόντα» και «Νηρεύς» κατ’ εφαρμογήν της απόφασης των Βρυξελλών, που ενέκριναν υπό όρους την εξαγορά των δύο παραπάνω εταιρειών από τα funds Amerra και Mubadala και τη συνένωσή τους με την έτερη μεγάλη εταιρεία του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, την «Ανδρομέδα». Ο στόχος –δύσκολος αλλά όχι ανέφικτος– που έχει τεθεί είναι η τελική συμφωνία με τις τράπεζες να έχει υπογραφεί στο τέλος του καλοκαιριού, ενώ η τυπική ενοποίηση των τριών εταιρειών σε ένα σχήμα δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις για να δουν από κοντά τα προς εκποίηση περιουσιακά στοιχεία περί τους επτά ενδιαφερόμενους αγοραστές, ενώ εκτιμάται ότι ο τελικός αριθμός τους μπορεί να είναι και διψήφιος. Σε αυτούς συγκαταλέγονται ελληνικές και ξένες εταιρείες, αλλά και σχήματα στα οποία συμμετέχουν ημεδαποί και αλλοδαποί όμιλοι. Το πόσοι και ποιοι τελικά θα καταθέσουν προσφορές οι οποίες θα κριθούν ικανοποιητικές από τους πωλητές μένει να το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται οι προσφορές να κατατεθούν από αυτούς που θα ενδιαφέρονται πραγματικά έως το τέλος Μαΐου. Σημειώνεται εδώ ότι δεν υπάρχει δεσμευτική προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών, ούτε πρόκειται για διαγωνιστική διαδικασία υπό τη στενή έννοια, με συγκεκριμένα στάδια και όρους. Αυτό που προέχει για τους πωλητές είναι να εκποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε καλή τιμή, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της συνένωσης. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp), πρέπει να πωληθούν ιχθυοτροφεία που παράγουν 10.000 τόνους μεσογειακών ιχθύων μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας και εκκολαπτήρια που παράγουν 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου και μεταφορά της τεχνογνωσίας στον αγοραστή.

Μετά την εκποίηση των παραπάνω στοιχείων, θα ακολουθήσει νέα αποτίμηση των εταιρειών «Σελόντα» και «Νηρεύς», έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το τίμημα πώλησης του 79,61% και του 74,98% αντιστοίχως, της συμμετοχής δηλαδή που κατέχουν σήμερα οι τράπεζες. Τότε θα υπογραφεί και η τελική συμφωνία με τις τράπεζες – ει δυνατόν στο τέλος του καλοκαιριού, παρότι κύκλοι με γνώση του κλάδου δεν θεωρούν κάτι τέτοιο εφικτό πριν από τον Οκτώβριο. O σχεδιασμός που έχει γίνει είναι να ξεκινήσει να λειτουργεί με ενιαία εμπορική πολιτική, σαν μία εταιρεία, το σχήμα «Ανδρομέδα» – «Νηρεύς» – «Σελόντα» αμέσως μόλις υπογραφεί η τελική σύμβαση αγοραπωλησίας με τις τράπεζες, πριν δηλαδή από την οικονομική και τη νομική συγχώνευσή τους. Αυτή θα επιτευχθεί στη συνέχεια με δημόσιες προτάσεις που θα υποβάλει στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο νέος ιδιοκτήτης (Amerra – Mubadala) για την εξαγορά του 100% των εισηγμένων «Σελόντα» και «Νηρεύς» και τη διαγραφή των μετοχών τους από το ταμπλό. Σε περίπτωση που εκδηλωθούν «αντιστάσεις» από τους μετόχους μειοψηφίας και δεν δεχθούν το προσφερόμενο τίμημα που θα προκύψει με βάση τη μέση τιμή της μετοχής κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της δημόσιας πρότασης και την όποια άλλη αποτίμηση γίνει, τότε θα ενεργοποιηθεί το εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.