ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι τρεις στόχοι για την επανεκκίνηση της Εθνικής Τράπεζας

oi-treis-stochoi-gia-tin-epanekkinisi-tis-ethnikis-trapezas-2316573

Σε αύξηση της οργανικής κερδοφορίας, σε δραστική μείωση των κόκκινων δανείων, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή απόδοση κεφαλαίων αποσκοπεί το σχέδιο μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο τη μετεξέλιξη κατά την προσεχή τετραετία της ΕΤΕ σε υγιή και αποτελεσματικό οργανισμό για τους μετόχους και τους πελάτες της. Τις ενέργειες για την επίτευξη αυτών των στόχων ανέλυσε προχθες στο Λονδίνο η διοίκηση της ΕΤΕ στο πλαίσιο του Investors Day, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 200 εκπρόσωποι από τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτικούς οίκους.

Το σχέδιο, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Παύλου Μυλωνά, αποτελεί «το πιο φιλόδοξο, ολοκληρωμένο και λεπτομερές πρόγραμμα μετασχηματισμού που έχει υιοθετήσει ελληνική τράπεζα μέχρι σήμερα» και αποσκοπεί «στην ανάδειξη της ΕΤΕ ως το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, την επιτυχία του διασφαλίζουν «η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και η κεφαλαιοποίηση των πλεονεκτημάτων, όπως η υψηλή ρευστότητα και οι αυξημένες προβλέψεις, σε συνδυασμό με τη νέα διοικητική ομάδα, που δεσμεύεται για την υλοποίησή του». Να σημειωθεί ότι η νέα διοικητική ομάδα μετέβη σύσσωμη σχεδόν χθες στο Λονδίνο, πλαισιώνοντας τον επικεφαλής του ομίλου, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στα νέα πρόσωπα της Εθνικής.

Το σχέδιο επανόδου στην κερδοφορία περνάει μέσα από την αύξηση των οργανικών εσόδων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs). Ειδικότερα τα οργανικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν από το 1,3 δισ. ευρώ το 2018 σε 1,7 δισ. ευρώ το 2022, στηριζόμενα από την αύξηση των επιτοκιακών εσόδων από 1 δισ. ευρώ το 2018 σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2022 και την αύξηση των προμηθειών από τα 228 εκατ. ευρώ στα 350 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των οργανικών εσόδων θα προέλθει από τη διεύρυνση των χρηματοδοτήσεων λιανικής, που αναμένεται να αυξηθούν κατά 4 δισ. ευρώ, καθώς και των χρηματοδοτήσεων προς μεγάλες επιχειρήσεις που θα αυξηθούν κατά 12 δισ. ευρώ συνολικά έως και το 2022.

Βασικός άξονας του σχεδίου μετασχηματισμού είναι ο περιορισμός του κόστους με τη μείωση των οργανικών εξόδων κατά 17% έως και το 2022 και συγκεκριμένα από τα 926 εκατ. ευρώ στα 800 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 110 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τον εξορθολογισμό του εργασιακού κόστους. Συγκεκριμένα, το κόστος προσωπικού αναμένεται να περιοριστεί στα 450 εκατ. ευρώ το 2022 από 560 εκατ. ευρώ το 2018, καθώς ο αριθμός των υπαλλήλων σχεδιάζεται να μειωθεί κατά περίπου 1.500 άτομα και συγκεκριμένα από τα 8.850 στα τέλη του 2018 στα 7.150 άτομα το 2022. Να σημειωθεί ότι ο όμιλος τρέχει ήδη το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, κατά τη λήξη του οποίου προσδοκά στην αποχώρηση περίπου 1.000 υπαλλήλων, ενώ στα πλάνα έως και το 2022 είναι ο περιορισμός του δικτύου στα 390 καταστήματα από 460 στα τέλη του 2018. Το σχέδιο μετασχηματισμού προβλέπει την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών, με τους «ψηφιακούς» πελάτες να αυξάνονται από 8% σήμερα στο 25%, ενώ το δίκτυο λιανικής θα επικεντρωθεί στις σταυροειδείς πωλήσεις και στην παραγωγή προμηθειών, που, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Η εξυγίανση του ισολογισμού της ΕΤΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου μετασχηματισμού μέσα από τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το ύψος των οποίων προβλέπεται να μειωθεί δραστικά από τα 16,3 δισ. ευρώ το 2018 στο 1,7 δισ. ευρώ το 2022 με τα αντίστοιχα ποσοστά να συρρικνώνονται από το 41% στο 5%. Αναλυτικά τα κόκκινα δάνεια προβλέπεται να μειωθούν:

•Στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο από 7 δισ. ευρώ σε 1 δισ. ευρώ το 2022.

•Στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο από 1,4 δισ. ευρώ σε 100 εκατ. ευρώ το 2022.

•Στις μεγάλες επιχειρήσεις και τη ναυτιλία από 2,8 δισ. ευρώ σε 300 εκατ. ευρώ.

•Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 2,1 δισ. ευρώ σε 100 εκατ. ευρώ και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις από 1,9 δισ. ευρώ σε 100 εκατ. ευρώ

Η εξυγίανση του ισολογισμού θα προέλθει από αναδιαρθρώσεις δανείων (3,3 δισ. ευρώ), διαγραφές (2 δισ. ευρώ) και ρευστοποιήσεις (2,5 δισ. ευρώ), ενώ δάνεια 3,3 δισ. ευρώ σχεδιάζεται να πωληθούν και άλλα 3,3 δισ. ευρώ να τιτλοποιηθούν. Στο τέλος του 2022 τα εξυπηρετούμενα δάνεια του ομίλου αναμένεται να ανέλθουν στα 30 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο μετασχηματισμού, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, αναμένεται να υλοποιηθεί χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης αναμένεται να διατηρηθεί το 2022 σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 15% από 16,1% το 2018. Η τράπεζα πρόκειται πάντως να εμπλουτίσει τα ίδια κεφάλαια με ομόλογα Tier ΙΙ έως και 3 δισ. ευρώ ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών. Το σύνολο των πρωτοβουλιών που ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου αναμένεται να βελτιώσει τον δείκτη απόδοσης κεφαλαίων, που σήμερα είναι αρνητικός στο 11% κατά το τέλος της περιόδου.