ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα σχέδια της Orkla για τη «Στέλιος Κανάκης»

Τα σχέδια της Orkla για τη «Στέλιος Κανάκης»

Τη δέσμευση για συνέχιση των δραστηριοτήτων της «Στέλιος Κανάκης» εντός Ελλάδας, καθώς και τη διατήρηση της έδρας της εταιρείας επίσης στην Ελλάδα, αναλαμβάνει η νορβηγική εταιρεία Orkla, η οποία από χθες προέβη στη δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ελληνικής βιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η Orkla είχε αποκτήσει έως τις 28 Μαΐου χρηματιστηριακά και εξωχρηματιστηριακά το 77,09% των μετοχών της «Στέλιος Κανάκης». Επιπλέον, στο διοικητικό συμβούλιο της «Στέλιος Κανάκης» έχουν τοποθετηθεί τρία μέλη από την πλευρά της Orkla.

Το προσφερόμενο τίμημα ανά μετοχή στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης είναι 4,36 ευρώ, κάτι που είχε γίνει γνωστό από τα τέλη Μαρτίου. Πρόκειται για ποσό που υπερβαίνει 13,54% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των μετοχών κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της δημόσιας πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 3,84 ευρώ, ενώ υπερβαίνει κατά περίπου 1,63% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον αποτιμητή, η οποία ανέρχεται σε 4,29 ευρώ.

Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουλίου 2019. Εφόσον η Orkla κατέχει μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης πάνω από το 90% των μετοχών –κάτι που θεωρείται βέβαιο– θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς και των λοιπών μετοχών και στη συνέχεια η μετοχή της «Στέλιος Κανάκης» θα διαγραφεί από το ταμπλό του Χ.Α.

Μέσω ακριβώς της διαγραφής των μετοχών από το Χ.Α., η Orkla «θα επιδιώξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πληροφοριακό δελτίο για τη δημόσια πρόταση, το οποίο δημοσιεύθηκε χθες. Από την άλλη, η νορβηγική εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της «Στέλιος Κανάκης». «Πρωταρχικός στόχος είναι η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές, παράλληλα με την απόκτηση ωφελειών από τη συμμετοχή της σε έναν μεγάλο όμιλο ο οποίος δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο και η ενίσχυση των εμπορικών δραστηριοτήτων –  συναλλαγών με την Orkla», επισημαίνει ο νορβηγικός όμιλος. Αναφέρει ακόμη ότι «δεν θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, στους όρους απασχόλησης του προσωπικού και θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών, στον βαθμό βεβαίως που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας». Ειδικά στο προσωπικό που σήμερα είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της εισηγμένης και τις σχέσεις με τους επενδυτές και μετά τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α. θα έμενε χωρίς αντικείμενο, αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα.

Μέχρι τη διαγραφή των μετοχών της «Στέλιος Κανάκης» από το Χ.Α. το διοικητικό συμβούλιό της θα αποτελείται από επτά μέλη, ενώ στη συνέχεια θα μειωθούν σε πέντε, εκ των οποίων τρία θα υποδεικνύονται από την Orkla και δύο από την οικογένεια Κανάκη, και συγκεκριμένα θα είναι ο κ. Στ. Κανάκης και η κυρία Ελ. Κανάκη. Μετά τη διαγραφή των μετοχών, η Orkla ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις.