ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Λουκέτο» σε 8 βυρσοδεψεία για χρέη στην ΕΤΒΑ

«Λουκέτο» σε 8 βυρσοδεψεία για χρέη στην ΕΤΒΑ

Στο σφράγισμα οκτώ βυρσοδεψείων στην περιοχή της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης προxωράει αυτή την εβδομάδα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από ενημέρωση της ΕΤΒΑ –που λειτουργεί τη ΒΙΠΕ– ότι δεν «παίρνει τα υγρά τους λύματα». Από την εφαρμογή αυτής της απόφασης θα πληγούν περίπου 100 εργαζόμενοι. Οι επιχειρήσεις αυτές χρωστούν συνολικά, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», περί τα 9 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2011-2018. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, που είναι οργανωμένες στον σύνδεσμο των εγκατεστημένων στα βιομηχανικά πάρκα της ΕΤΒΑ, είπαν αυτή την εβδομάδα στην «Κ» ότι ο λόγος διόγκωσης των οφειλών τους είναι οι υπέρμετρες χρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας της Τραπέζης Πειραιώς και συνέκριναν τις δικές τους χρεώσεις με εκείνες των βιομηχανικών περιοχών του όμορου Κιλκίς και του Βόλου (λειτουργούν ανεξάρτητα), όπου το κόστος για τους εγκατεστημένους είναι 40% για τις ίδιες υπηρεσίες.

Οι εκπρόσωποι των βυρσοδεψείων «χρεώνουν» τα ποσά που πληρώνουν σε μια νομοθετική πρόβλεψη του 2012, σύμφωνα με την οποία η λειτουργούσα το πάρκο τράπεζα έχει θεσπισμένο περιθώριο 20%. Τον Απρίλιο, η ΕΤΒΑ επιχείρησε, σύμφωνα με έγγραφα της ΕΥΑΘ, που έχει στην κατοχή της η «Κ», να κόψει το νερό στους βυρσοδέψες χρησιμοποιώντας την ενέργεια αυτή ως «μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης». Η νομική υπηρεσία της ΕΥΑΘ απέρριψε με απαντητική επιστολή της  στις 19 Απριλίου το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι το νερό είναι αγαθό εκτός συναλλαγής. Πηγές της ΕΤΒΑ από την πλευρά της μέμφονται την Εταιρεία Υδρευσης της Θεσσαλονίκης, καθώς εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι χαλασμένα τα υδρόμετρα παρουσιάζονται σε βυρσοδέψες χρεώσεις δυσανάλογες του τζίρου τους σε σύγκριση με συναδέλφους τους που κάνουν πολύ μεγαλύτερο τζίρο.

Τα προεπεξεργασμένα λύματα των βυρσοδεψείων καταλήγουν σε έναν άλλο βιολογικό, που λειτουργεί με προσωρινή άδεια και χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Στις παλαιότερες άδειες που έχουν λήξει προβλεπόταν χωρητικότητα 12.000 τόνων την ημέρα, όταν διοχετεύονται σε αυτόν 25.000 τόνοι κάποιους μήνες τον χρόνο. Οι βυρσοδέψες λένε ότι «πληρώνουμε για να ρίχνουν τα λύματα χωρίς επεξεργασία», αλλά στην πραγματικότητα και για πολλές και διαφορετικές αιτίες έχουν σταματήσει εδώ και πολύ καιρό να πληρώνουν.

Οι επιχειρήσεις του ΠΑΣΙΒΕΠΕ έχουν καταγγείλει πολλές φορές στα δικαστήρια τις υπέρογκες όπως τις χαρακτηρίζουν χρεώσεις, αλλά σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις έχουν χάσει, αφού τα δικαστήρια θεωρούν πολύ ισχυρό το νομικό πλαίσιο και τις συμβάσεις που επικαλείται η ΕΤΒΑ και απορρίπτουν τις σχετικές αγωγές λόγω «αοριστίας».

Τα βυρσοδεψεία της Θεσσαλονίκης δεν είναι οι μόνες επιχειρήσεις ΒΙΠΕ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διακοπής λειτουργίας λόγω ανεξόφλητων χρεών προς την ΕΤΒΑ. Πρόσφατα η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στη σφράγιση επιχείρησης στη Λάρισα που επεξεργάζεται ζωικά υποπροϊόντα –στην επιχείρηση έχουν «εισέλθει» μάλιστα Ιταλοί επενδυτές– που χρωστάει για την περίοδο 2011-2016 το ποσό των 640.000 ευρώ. Και σε αυτήν την περίπτωση οι εκπρόσωποι της εταιρείας επικαλούνται «υπέρογκες χρεώσεις», συγκρίνοντας τις δικές τους χρεώσεις με την ανεξάρτητης διαχείρισης βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με έγγραφο που ετέθη υπ’ όψιν της «Κ» ζήτησε να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης για λόγους δημόσιας υγείας, αλλά είναι αμφίβολο εάν οι εκκλήσεις αυτές θα λύσουν το πρόβλημα για την επιχείρηση και τους 40 εργαζομένους που απασχολεί.

Η διοίκηση της ΕΤΒΑ επιμένει πως σε πολλές περιοχές, όπως στην Πάτρα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις πληρώνουν κανονικά χωρίς να θεωρούν τις χρεώσεις υπερβολικές και ακολουθεί «σκληρή γραμμή»: Εχει αρχίσει είτε να κόβει το νερό στις βιομηχανίες είτε να προσφεύγει στα δικαστήρια αναγκάζοντας τους «πελάτες» να καταβάλουν ένα μέρος των χρωστούμενων. Για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι μια επιχείρηση βυρσοδεψίας που χρωστούσε ρύθμισε τις οφειλές της.

Η τράπεζα υπολογίζει ότι λίγο πάνω από το 50% των εγκατεστημένων επιχειρήσεων είναι εντάξει με τις χρεώσεις του. Στην πρόσφατη έκθεση αυξημένης εποπτείας της Ε.Ε. υπογραμμίζεται πως οι βιομηχανικές περιοχές της χώρας απέχουν πολύ από το να θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο.