ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Moody’s: Το σχέδιο της Alpha θα οδηγήσει σε αύξηση κερδοφορίας

Moody’s: Το σχέδιο της Alpha θα οδηγήσει σε αύξηση κερδοφορίας

«Πιστωτικά θετικό» αξιολογεί η Moody’s το σχέδιο της Alpha Bank για τη μείωση των κόκκινων δανείων σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2022, από 19,2 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, καθώς αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει η συστημική τράπεζα αυτή τη στιγμή, μέσω μιας μεγάλης τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου των NPEs.

Παρόλο που οδηγεί σε μείωση κατά 350 μονάδες του κεφαλαιακού δείκτη CET 1 της Alpha Bank από το περίπου 18,3% τον περασμένο Σεπτέμβριο, το σχέδιο μείωσης των NPEs, σε συνδυασμό με άλλες κινήσεις που σχετίζονται με το λειτουργικό μοντέλο της συστημικής τράπεζας και της αναπτυξιακής στρατηγικής με επίκεντρο τον πελάτη, θα απελευθερώσει σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και θα της επιτρέψει να αυξήσει τον δανεισμό στην πραγματική οικονομία, κάτι που θα στηρίξει τα οργανικά της κέρδη πέραν του 2022, όπως τονίζει ο οίκος.

Επίσης, η τράπεζα ετοιμάζει την αύξηση του κεφαλαίου Tier 2 έως το 2022 κατά πάνω από 200 μ.β., ώστε να αντισταθμίσει εν μέρει την απώλεια στον CET 1.

Το στρατηγικό πλάνο της Alpha Bank επιταχύνει κυρίως τη μείωση των NPEs στο πρώτο εξάμηνο του 2020, επισημαίνει ο οίκος αναφερόμενος στις λεπτομέρειες της τιτλοποίησης.

Η τράπεζα θα δημιουργήσει ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV) το οποίο θα αναλάβει και θα τιτλοποιήσει περί τα 12 δισ. ευρώ σε NPEs, αξιοποιώντας το σχέδιο «Ηρακλής» κάνοντας χρήση κρατικών εγγυήσεων ύψους 3,7 δισ. ευρώ για τους τίτλους υψηλής διασφάλισης, οι οποίοι θα αναγνωριστούν ως εξυπηρετούμενα δάνεια και θα έχουν μηδενικό ρίσκο για κεφαλαιακούς σκοπούς.

Η βελτιωμένη ποιότητα του χαρτοφυλακίου μέσω αυτής της κίνησης θα μειώσει σημαντικά το κόστος ρίσκου της Alpha Bank σε κάτω από 70 μονάδες βάσης έως το 2022, από περίπου 200 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο, βελτιώνοντας παράλληλα την κερδοφορία της, με τη συστημική τράπεζα να στοχεύει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 9% το 2022, από κάτω του 1% τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπως επισημαίνει η Moody’s.

Στόχος της τράπεζας είναι ο δείκτης CET 1 να κυμανθεί στο 15% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 17% στα τέλη του 2022, αν και η Moody’s εκτιμά ότι η ποιότητα κεφαλαίων θα υποχωρήσει ελαφρά.

Τέλος, όπως εκτιμά η Moody’s, η αναβαλλόμενη φορολογία, που αντιστοιχούσε κοντά στο 48% του δείκτη CET1 τον Σεπτέμβριο (το χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες), θα αυξηθεί περίπου στο 62% έως το 2022, μετά την τιτλοποίηση.