ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναζητείται εναλλακτική στις δημοπρασίες ηλεκτρικής ισχύος

Αναζητείται εναλλακτική στις δημοπρασίες ηλεκτρικής ισχύος

H κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ παραμένει το κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και Βρυξελλών για το κλείσιμο του ενεργειακού πακέτου μεταρρυθμίσεων, ενόψει των τελικών διαπραγματεύσεων που αναμένονται με την έναρξη του νέου έτους. Στις μέχρι τώρα συζητήσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, η DGcomp εμμένει στη θέση της για πρόσβαση τρίτων στη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ μέχρι το 2023 που θα ολοκληρωθεί το σχέδιο απολιγνιτοποίησης, καθώς η σχετική υποχρέωση της χώρας, την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση επιχείρησε να καλύψει με την πώληση λιγνιτικών μονάδων και τα ΝΟΜΕ, δεν έφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η απόφαση της νέας πολιτικής ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας για κατάργηση των ΝΟΜΕ δεν ικανοποιεί τις Βρυξέλλες, οι οποίες ζήτησαν εναλλακτικά μεταβατικά μέτρα επισημαίνοντας ότι η χώρα παραμένει δεσμευμένη έναντι της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου για πρόσβαση τρίτων στον λιγνίτη αλλά και τη δέσμευση για μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κάτω από το 50% το 2020.

Στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη η ελληνική πλευρά παρουσίασε πρόταση που, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ενέργειας, θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Κομισιόν. Ο βασικός κορμός αυτής της πρότασης περιλαμβάνει τη σύσταση ενός κοινοπρακτικού σχήματος (SPV) από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας, στις οποίες η ΔΕΗ θα παρέχει μια ικανή ποσότητα ρεύματος από τις λιγνιτικές μονάδες χωρίς διαδικασία δημοπράτησης. Η ενέργεια που θα διοχετεύεται στην κοινοπραξία των βιομηχανιών θα διαμοιράζεται στη συνέχεια μεταξύ των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν. Η εν λόγω πρόταση καλύπτει, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Ενέργειας, και την απαίτηση των Βρυξελλών για την κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ στον λιγνίτη αλλά και το αίτημα της ενεργοβόρου βιομηχανίας για μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η πρόταση της ελληνικής πλευράς φαίνεται να αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων για την κατάργηση των ΝΟΜΕ, με την πλευρά της DGcomp ωστόσο να προτείνει τη διεύρυνση του SPV με τη συμμετοχή και των εταιρειών προμήθειας αλλά και τη δυνατότητα προμήθειας ρεύματος αυτού όχι μόνο από λιγνιτική παραγωγή αλλά και απο υδροηλεκτρική. Σημείο τριβής επίσης μεταξύ των δύο πλευρών είναι και η τιμή διάθεσης της ενέργειας στο SPV, με τις Βρυξέλλες να επιμένουν σύμφωνα με πληροφορίες για τη διαμόρφωσή της βάσει δημοπρασιών και την ελληνική πλευρά να είναι κάθετα αντίθετη σε κάθε μέτρο που παραπέμπει σε δημοπρασίες και να προτείνει τιμή που θα καθορίζεται με ρυθμιστική απόφαση. Αυτή, για να είναι ελκυστική, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι χαμηλότερη από την οριακή τιμή συστήματος αλλά και να λαμβάνει υπόψη της και το γεγονός ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες αντισταθμίζουν μέρος των δαπανών τους για δικαιώματα ρύπων. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν αμέσως μετά τις γιορτές και θα πρέπει να κλείσουν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου μαζί με τα υπόλοιπα ανοικτά ενεργειακά θέματα.