ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η έλλειψη χρηματοδότησης φρενάρει επενδύσεις

Η έλλειψη χρηματοδότησης φρενάρει επενδύσεις

Η δυσκολία πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης αναδεικνύεται στο βασικότερο πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων στην περίοδο μετά την κρίση, το οποίο αναστέλλει την επενδυτική δυναμική που έχει ανάγκη η χώρα για να ενισχύσει τους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η Grant Thornton στο πλαίσιο των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που απονέμονται σε ειδική εκδήλωση σε συνεργασία με τη Eurobank.

Την έναρξη της εκδήλωσης χθες για την απονομή των Growth Awards 2020 κήρυξε, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή της Eurobank να αναδειχθεί σε «Τράπεζα της Ανάπτυξης» και να καταστεί ταυτόσημη με την έννοια της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην πράσινη ανάπτυξη, που αποτελεί κεντρικό στόχο για την Ε.Ε. και τη χώρα. Ειδικότερα, υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νέο πρότυπο ανάπτυξης και προανήγγειλε ότι «το τμήμα οικονομικών μελετών της τράπεζας θα παρουσιάσει το αμέσως επόμενο διάστημα μια αναλυτική μελέτη για τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα, τις προκλήσεις, τις προοπτικές και το οικονομικό και αναπτυξιακό δυναμικό του τομέα». Η Eurobank, όπως επισήμανε ο κ. Καραβίας, «δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει πλήρως την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας» και είναι χαρακτηριστικό ότι η τράπεζα την τελευταία τριετία αύξησε κατά 170% τις δανειοδοτήσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στόχος είναι να τις διπλασιάσει έως το 2023.

Η έλλειψη χρηματοδότησης φρενάρει επενδύσεις-1

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας της Grant Thornton για το ελληνικό επιχειρείν, 6 στις 10 επιχειρήσεις θα μπορούσαν να «ξεκλειδώσουν» πρόσθετα κεφάλαια 44 δισ. ευρώ για επενδύσεις, αλλά η περιορισμένη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης αποτελεί τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα. Βαρίδι για 2 στις 10 επιχειρήσεις, που αναστέλλει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, την επενδυτική ικανότητα, αποτελεί επίσης η δυσκολία εξυπηρέτησης υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ύψους 29 δισ. ευρώ, ενώ άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες είναι η υψηλή φορολογία, η αβεβαιότητα του οικονομικού κλίματος, οι νομικές διαδικασίες και η γραφειοκρατία, η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων και η κλιματική αλλαγή. Οπως επισήμαναν οι αναλυτές της Grant Thornton, παρά τη σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος, που είναι στα υψηλότερα επίπεδα της 10ετίας, η επενδυτική διάθεση παραμένει επιφυλακτική, στοιχείο που αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις για την απασχόληση, με 6 στους 10 να αναμένουν αύξηση και 5 στους 10 να αναμένουν αύξηση στους μισθούς.

Οπως προκύπτει από την έρευνα, που βασίζεται σε στοιχεία 8.000 επιχειρήσεων από 92 κλάδους της οικονομίας, το 2018 υπήρξε η χρονιά με την καλύτερη απόδοση της τελευταίας 5ετίας, καταγράφοντας 5% αύξηση πωλήσεων, 3% αύξηση των κερδών προ φόρων, ενώ αισιόδοξοι είναι 8 στους 10 επιχειρηματίες όσον αφορά τις προοπτικές για πωλήσεις και κερδοφορία.

Οι έξι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκαν φέτος στο πλαίσιο των Growth Awards 2020, συνδυάζοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και βέλτιστες πρακτικές σε τομείς καίριας σημασίας για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, είναι:

• SANI / IKOS Group στην Επιχειρηματική Αριστεία.

• Isomat στην Ερευνα και Καινοτομία.

• Ομιλος Σαράντη στην Εξωστρέφεια.

• Κρι Κρι Βιομηχανία Γάλακτος σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Εταιρική Κουλτούρα.

• ΑΒ Βασιλόπουλος στην Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη

• Coffee Island στην Ψηφιακή Εξέλιξη.