ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ προς ΡΑΕ για διανομή φυσικού αερίου

halyv-thumb-large

Την αποκατάσταση της ζημίας που επωμίζεται η βιομηχανία από την επιβολή προσωρινού τέλους διανομής φυσικού αερίου ύψους 4 ευρώ, με νομοθετική πράξη κατά παράβαση του ενεργειακού νόμου 4001/2011, ζητεί η ΕΒΙΚΕΝ (Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας) με μια ακόμη επιστολή της προς τη ΡΑΕ, καθώς η τακτοποίηση του θέματος εκκρεμεί από τον Νοέμβριο του 2016. Η υπόθεση άνοιξε τον Ιούνιο του 2016, όταν η ΕΒΙΚΕΝ υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Ε.Ε. (CHAP 2016 02265) για την επιβολή προσωρινού τέλους διανομής δικτύου φυσικού αερίου ύψους 4 ευρώ / MWh, η οποία εφαρμόστηκε για 16 μήνες σε όλη τη βιομηχανία ανεξαρτήτως προφίλ και με νομοθετική ρύθμιση, όταν η σχετική απόφαση ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα της ΡΑΕ. Τον Νοέμβριο του 2016 η ΡΑΕ ενέκρινε τα τελικά τιμολόγια διανομής, από τα οποία προέκυπτε σημαντική διαφορά ως προς το προσωρινό τέλος.

Η ΕΒΙΚΕΝ υπέβαλε πρώτη φορά αίτημα προς τη ΡΑΕ να ασκήσει τα καθήκοντά της και να προχωρήσει σε συμψηφισμό των αποκλίσεων που προκύπτουν με μελλοντικές χρεώσεις τον Νοέμβριο του 2016 και έκτοτε επανήλθε πολλές φορές, χωρίς να εισπράξει ανταπόκριση.

Χθες η ΕΒΙΚΕΝ έστειλε μία ακόμη επιστολή προς τη ΡΑΕ επαναδιατυπώνοντας το αίτημα και υπενθυμίζοντας στην αρμόδια αρχή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα, όπως μάλιστα διατυπώνεται στη μεταξύ τους αλληλογραφία. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διατυπώσει εγγράφως τη θέση της ως προς τη φύση και την έκταση της παραπάνω αρμοδιότητας, απαντώντας σε μια σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν από την Αρχή σας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΒΙΚΕΝ στην επιστολή της. Η ΕΒΙΚΕΝ καλεί τη ΡΑΕ να προσδιορίσει άμεσα τα αντισταθμιστικά μέτρα για την άρση των αποκλίσεων μεταξύ της νομοθετικά καθορισμένης προσωρινής τιμής διανομής φυσικού αερίου και τελικής τιμής, επικαλούμενη τόσο τη ζημία που προκύπτει για τις εταιρείες-μέλη της όσο και την «ασφάλεια δικαίου», δεδομένης της δρομολογούμενης διάσπασης του κλάδου υποδομών της ΔΕΠΑ και τη μεταβίβασή του στη ΔΕΠΑ Υποδομών, που θα συμπεριλάβει και τις εταιρείες διαχείρισης δικτύων φυσικού αερίου, Αττικής (ΕΔΑ Αττικής), Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ). Κύκλοι της ΕΒΙΚΕΝ υπολογίζουν ότι το ποσό αποζημίωσης για τη ΔΕΔΑ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ θέτουν ερωτηματικά για το εάν έχουν ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στον διαγωνισμό για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών προκειμένου να το συμπεριλάβουν καταρτίζοντας τις προσφορές τους.