ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασήμαντες οι επιπτώσεις του «Ηρακλή» στις τράπεζες

gkat_25_0703_page_1_image_0001

Δεν τίθεται σε κίνδυνο η εκτέλεση των σχεδίων μείωσης των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών, σε περίπτωση που δεν δεχθεί η ΕΚΤ να δοθεί μηδενικός συντελεστής στάθμισης (zero-risk) στους τίτλους υψηλής διαβάθμισης (senior) των τιτλοποιήσεων των NPEs των ελληνικών τραπεζών, σημειώνει η Axia, δεδομένου του περιορισμένου αντικτύπου που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη στους κεφαλαιακούς τους δείκτες, ο οποίος αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από το όφελος της απομάκρυνσης των ΝΡΕs από τον ισολογισμό. Πάντως αναγνωρίζει ότι, σε περίπτωση που δεν είναι μηδενικός ο συντελεστής, θα αποτελέσει αρνητική είδηση για το τραπεζικό σύστημα.

Η τελική απόφαση για τον συντελεστή στάθμισης βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα, με την Axia Research να εκτιμά πως θα ληφθεί εντός του Μαρτίου. Αυτό το ζήτημα, όπως επισημαίνει, θεωρείται κρίσιμο για τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών καθώς το μηδενικό ρίσκο θα δώσει στις τράπεζες το κεφαλαιακό κέρδος αυτών των τίτλων, οι οποίοι θα δώσουν και κουπόνι στους κατόχους (δηλ. στις τράπεζες) και θα επιταχύνουν τη μείωση του δείκτη NPEs (καθώς οι senior τίτλοι συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του δείκτη).

Αξίζει να σημειώσουμε πως η ελληνική κυβέρνηση φέρεται έτοιμη πλέον να δώσει εγγύηση μετρητών του Δημοσίου (cash collateral), αλλά με τρόπο που δεν θα ενεργοποιήσει ρήτρες στα αγγλικού δικαίου ελληνικά ομόλογα, που θα καταστήσει άμεσα απαιτητή την αποπληρωμή τους. Ο κίνδυνος είναι να θεωρηθεί πως η εγγύηση στην εγγύηση (η οποία είναι μια οφειλή) μπορεί να εκληφθεί ως μη ισότιμη αντιμετώπιση των πιστωτών. Ετσι, διερευνάται η δυνατότητα να υπάρξει μια κατάθεση μετρητών από το Δημόσιο, αλλά θα έχει τέτοια νομική μορφή ώστε να μη συμβεί το παραπάνω.

Υποθέτοντας έναν συντελεστή κινδύνου 100% στους senior τίτλους, οι εκτιμήσεις της Axia δείχνουν αρνητική επίπτωση 66 έως 147 μονάδες βάσης στους κεφαλαιακούς δείκτες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Πιο αναλυτικά, η Alpha Bank θα επηρεαστεί περισσότερο με «χτύπημα» ύψους 147 μ.β., για τη Eurobank εκτιμάται στις 93 μ.β., για την Εθνική στις 89 μ.β. και για την Πειραιώς στις 89 μ.β. Οπως προσθέτει, η Eurobank, ωστόσο, η οποία είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που ακολουθεί το ρυθμιστικό μοντέλο IRB για την πλειονότητα των «ανοιγμάτων» της, αναμένεται να έχει χαμηλότερο συντελεστή επιβάρυνσης σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις που χρησιμοποιούν τα τυποποιημένα μοντέλα.

Ετσι με 100% συντελεστή ο δείκτης CET 1 της Alpha Bank θα διαμορφωθεί στο 14,8%, της Eurobank στο 12,8%, της Εθνικής στο 13,1% και της Πειραιώς στο 11,7%. Επίσης, ο δείκτης συνολικού κεφαλαίου της Alpha Bank θα διαμορφωθεί στο 16%, της Eurobank στο 15,3%, της Εθνικής στο 14,4% και της Πειραιώς στο 13,7%.

Κατά την άποψη της Axia, ο μη μηδενικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου στις τράπεζες θα ικανοποιήσει την ευρωπαϊκή πλευρά των διαπραγματεύσεων αφήνοντας ανοικτή την πόρτα για την εισαγωγή μηδενικού συντελεστή όταν η Ελλάδα ανακτήσει την «επενδυτική βαθμίδα», κάτι που η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει να επιτευχθεί το 2021.

Σημειώνεται πως στους υπολογισμούς της η Axia χρησιμοποιεί τις εξής υποθέσεις-εκτιμήσεις:

1) Τις προβλέψεις της για τα αποτελέσματα του 2019 και τις τρέχουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

2) Συμπεριλαμβάνει τις πρόσφατες εκδόσεις Tier ΙΙ της Alpha Bank και της Πειραιώς.

3) Σε ό,τι αφορά το μέγεθος των τιτλοποιήσεων τοποθετούνται στα 12 δισ. ευρώ για την Alpha, 7,5 δισ. ευρώ για τη Eurobank, 7 δισ. ευρώ για την Εθνική και 7 δισ. ευρώ για την Πειραιώς.

4) Σε ό,τι αφορά το μέγεθος των senior τίτλων, εκτιμάται στο 30% της ακαθάριστης λογιστικής αξίας της τιτλοποίησης.

5) Το κεφαλαιακό χτύπημα υπολογίζεται στα 2 δισ. ευρώ για την Alpha, στο 1,5 δισ. για τη Eurobank, στο 1,4 δισ. για την Εθνική και στο 1,4 δισ. για την Πειραιώς.

6) Για την Εθνική συμπεριλαμβάνει το όφελος από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.