ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση ζημιών, μείωση τζίρου για όμιλο Φουρλή το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση ζημιών, μείωση τζίρου για όμιλο Φουρλή το πρώτο τρίμηνο

Με μείωση τζίρου και διεύρυνση ζημιών έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2020 για τον όμιλο Φουρλή, με ορατή την αρνητική επίδραση του lockdown στα αποτελέσματα της εισηγμένης. Μάλιστα, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες ήταν χειρότερα από τις προβλέψεις επενδυτικών εταιρειών. Μέρος των απωλειών αντισταθμίστηκε από την αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τον όμιλο, αναπτύχθηκαν με ιδιαιτέρως ταχύ ρυθμό στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησε η λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων σε Τουρκία και Κύπρο.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 διαμορφώθηκε για τον όμιλο σε 84,5 εκατ. ευρώ έναντι 96,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, καταγράφοντας μείωση 12,6%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι ζημίες προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 4,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους ήταν 5,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους 3,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Οι μεγαλύτερες απώλειες εσόδων προήλθαν για τον όμιλο από τα καταστήματα ΙΚΕΑ, ενώ τόσο στη δραστηριότητα αυτή όσο και στην έτερη που αφορά τα αθλητικά είδη, η μικρότερη μείωση καταγράφηκε στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) παρουσίασε πωλήσεις 54 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, μειωμένες κατά 13,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 12,8%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες (Κύπρο και Βουλγαρία) μειώθηκαν κατά 14,1% συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Το EBITDA ανήλθε σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2019.

Στη λιανική αθλητικών ειδών, όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω των καταστημάτων Intersport και The Athlete’s Foot οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2020 υποχώρησαν στα 30,5 εκατ. ευρώ από 34,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 11,2%. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 8,3%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες (Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία και Κύπρο) παρατηρήθηκε μεσοσταθμική μείωση 14,3%. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε λειτουργικά κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2019.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά επτά καταστήματα ΙΚΕΑ, πέντε από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης, υπάρχουν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Εξι από αυτά στην Ελλάδα, τρία στη Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο​​​​​​. Το πρώτο μεσαίου μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ 8.000 τ.μ. περίπου, έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2020 στη Βάρνα Βουλγαρίας. Επίσης, λειτουργούν 136 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών.