ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι μεγαλύτεροι και οι καλύτεροι εργοδότες μεταξύ των εισηγμένων

Οι μεγαλύτεροι και οι καλύτεροι εργοδότες μεταξύ των εισηγμένων

Μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων στις ελληνικές εισηγμένες, ενώ αυξήθηκε το μισθολογικό τους κόστος λόγω και των βελτιωμένων συνθηκών εργασίας από πλευράς παροχών, σύμφωνα με τα στοιχεία της χρήσης του 2019. Συνολικά, ο αριθμός των εργαζομένων στις εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χ.Α. μειώθηκε κατά 3,5% σε σχέση με το 2018 και στoυς 171.495, ενώ αύξηση κατά 3,1% σημειώθηκε στο συνολικό κόστος απασχόλησης (μεικτή μισθοδοσία συν εργοδοτικές εισφορές) στα 7,9 δισ. ευρώ.

Οι εταιρείες της υψηλής κεφαλαιοποίησης αποτελούν τους μεγαλύτερους εργοδότες στο σύνολο του Χ.Α., ενώ σε αυτές οφείλεται και η συνολική μείωση των εργαζομένων λόγω και της μεγάλης μείωσης προσωπικού στην οποία προχώρησαν ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Πιο αναλυτικά, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης έφτασε στις 116,2 χιλιάδες για τη χρήση 2019, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 2,5% σε σχέση με τον αριθμό της χρήσης 2018. Οπως σημειώνεται σε σχετική ανάλυση του

Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αγορά εργασίας δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί σε επίπεδα άνω των 115.000 εργαζομένων από τη χρήση 2016 και έπειτα. Με τα στοιχεία ανά επιχείρηση να είναι συγκρατημένα αισιόδοξα αποδεικνύοντας τη στήριξη που παρέχουν στην κοινωνία σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας αλλά και τώρα με την εμφάνιση της COVID-19, σχολιάζεται σε σχετική ανάλυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η συνολική μείωση σε σχέση με τη χρήση 2018 προήλθε κυρίως από τη μεγάλη μείωση του αριθμού των εργαζομένων σε τρεις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στη ΔΕΗ (-1.638 θέσεις εργασίας λόγω συνταξιοδοτήσεων), στον ΟΤΕ (-1.646 θέσεις εργασίας λόγω εθελουσίας εξόδου) και στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1.229 κυρίως λόγω ολοκλήρωσης συγκεκριμένων έργων). Συνολικά, από το σύνολο των 21 επιχειρήσεων υψηλής κεφαλαιοποίησης (πλην τραπεζών), σε 13 από αυτές αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων, σε έξι μειώθηκε και σε δύο παρέμεινε σταθερός σε σχέση με τη χρήση 2018.

Οι μεγαλύτεροι εργοδότες σε όρους αριθμού εργαζομένων είναι η Coca-Cola, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η Βιοχάλκο, η Jumbo, η Ελλάκτωρ και η TITAN. Μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων εμφάνισαν στη χρήση 2019 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η «Μυτιληναίος», η Lamda Development και η Aegean.

Οι μεγαλύτεροι και οι καλύτεροι εργοδότες μεταξύ των εισηγμένων-1

Τράπεζες

Σε ό,τι αφορά τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η πορεία του αριθμού των εργαζομένων συνέχισε να είναι πτωτική. Πιο αναλυτικά, το 2019 ο αριθμός του προσωπικού σε Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική έφτασε τις 49.172 από 52.346 το 2018 και περίπου 50% χαμηλότερα από τις 96.062 που ήταν το 2013.

Ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας έχει ακολουθήσει πτωτική πορεία λόγω των απαιτήσεων των επιχειρηματικών σχεδίων που κατήρτισαν και τα οποία βασίστηκαν στον περιορισμό των δραστηριοτήτων τους και στη διακράτηση των κερδοφόρων τραπεζικών λειτουργιών στο εσωτερικό με ταυτόχρονη πώληση των θυγατρικών τους στο εξωτερικό.

Η πτώση του αριθμού των εργαζομένων στις τράπεζες αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να συνεχιστεί και το 2020, καθώς οι περισσότερες εξετάζουν νέες εθελουσίες αλλά και εναλλακτικές προτάσεις για τη μείωση του προσωπικού, αφού η πτώση του μισθολογικού κόστους είναι στις βασικές προτεραιότητές τους.

Κόστος παροχών

Οι επιχειρήσεις που απαρτίζουν τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, αποτελούν τον μεγάλο αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, διέθεσαν συνολικά 6,2 δισ. ευρώ για τη χρήση 2019, αύξηση της τάξης 2%, σε σχέση με τη χρήση 2018, για κόστος παροχών προς τους εργαζομένους τους, συμπεριλαμβανομένων της καθαρής μισθοδοσίας, του ΦΜΥ και των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών.

Το μέσο μεικτό κόστος απασχόλησης (συνολικό κόστος απασχόλησης με τις εργοδοτικές εισφορές) ανήλθε σε 37.200 ευρώ ανά εργαζόμενο για τη χρήση 2019, αύξηση της τάξης 5,7%, σε σχέση με τις 35.200 ευρώ το 2018, άνοδος η οποία αντικατοπτρίζει τις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας από πλευράς παροχών προς τους εργαζομένους κατά την τελευταία διετία.

Οι εταιρείες των διυλιστηρίων, και συγκεκριμένα τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil, αποτελούν τους καλύτερους εργοδότες διαθέτοντας το μεγαλύτερο μισθολογικό κόστος ανά εργαζόμενο, στις 80.309 ευρώ και 68.773 ευρώ αντίστοιχα. Ακολουθούν, σε παροχές ανά εργαζόμενο, η Τιτάν, η ΔΕΗ, ο ΟΛΠ και η ΕΥΔΑΠ.

Αντιθέτως, το μικρότερο μισθολογικό κόστος ανά εργαζόμενο παρέχεται από τις εταιρείες του λιανικού εμπορίου και συγκεκριμένα από τη Fourlis (16.366 ευρώ) και την Jumbo (15.673 ευρώ).

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο μέσο μεικτό κόστος απασχόλησης για τη χρήση 2019 εμφάνισαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (κυρίως όμως από τη μεγάλη μείωση του προσωπικού της λόγω της ολοκλήρωσης έργων), η Lamda Development, η Τράπεζα Πειραιώς, η Tιτάν, ο ΟΤΕ, η Εθνική Τράπεζα και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Συνολικά, 16 επιχειρήσεις αύξησαν τις παροχές προς τους εργαζομένους (ποσοστό 66,67% των εταιρειών του δείκτη) στο πλαίσιο του βελτιωμένου κλίματος της οικονομίας, ενώ 8 επιχειρήσεις τις μείωσαν.