ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τις βιομηχανίες

Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τις βιομηχανίες

Υπεγράφη χθες από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμο Θωμά η υπουργική απόφαση βάσει της οποίας θα ανοίξει από τον ΔΑΠΕΕΠ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο μητρώο δικαιούχων μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ. Η απόφαση, η οποία ίσως είναι η τελευταία που υπογράφει ο κ. Γεράσιμος Θωμάς πριν αποχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης της Κομισιόν, εκκρεμεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν είχε υπογραφεί επίσης από τον κ. Θωμά η απόφαση που καθόριζε τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία καταναλωτών και όριζε ως χρέωση βάσης για τα έτη 2019 και 2020 τα 17 ευρώ/MWh.

Η ίδια απόφαση όριζε ακόμη τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων για την ενεργοβόρο βιομηχανία, ενώ προέβλεπε ότι οι καταναλωτές αγροτικής χρήσης διατηρούν τις εκπτώσεις τους.

Ωστόσο για να εφαρμοστούν οι μειωμένες αυτές χρεώσεις στη βιομηχανία, η ίδια η απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου προέβλεπε ότι θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και εν συνεχεία τα στοιχεία αυτά να αξιολογηθούν από τον διαχειριστή του ηλεκτρονικού συστήματος, δηλαδή τον ΔΑΠΕΕΠ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για τη βιομηχανία είναι ένα ένα πολυαναμενόμενο μέτρο που θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους της εγχώριας παραγωγής, έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2019 και προβλέπει ότι οι μονάδες που δικαιούνται έκπτωση θα πληρώνουν το 15%, ή τουλάχιστον το 20% του συντελεστή ΕΤΜΕΑΡ για την ποσότητα ηλεκτρισμού που καταναλώνουν, εφόσον η ετήσια κατανάλωσή τους υπερβαίνει ένα όριο μεταξύ των 250-500 MWh.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους για υπαγωγή σε μειωμένη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους προς τον ΔΑΠΕΕΠ για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ΔΑΠΕΕΠ θα πρέπει εντός 30 ημερών από την έκδοσή της να ενεργοποιήσει την πλατφόρμα. Πυρήνας της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι το ηλεκτρονικό μητρώο δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση ώστε να περιλαμβάνει το πλέον ενημερωμένο αποτύπωμα του συνόλου των δικαιούχων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάταξη της κατανάλωσης των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας των δυνητικών δικαιούχων στις κατηγορίες της απόφασης χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ γίνεται με βάση τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΚΑΔ).