ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποχώρησαν τα μεγέθη της «Μοτοδυναμικής»

24motodynamiki0

Κατά 13,7%, στα 33,8 εκατ. ευρώ, μειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ο κύκλος εργασιών του ομίλου «Μοτοδυναμικής». Υποχώρηση κατά 4,2% εμφάνισαν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) που διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ, με την εισηγμένη να εμφανίζει καθαρές ζημίες 3,5 εκατ. ευρώ (από 2,1 εκατ.). Πάντως, τα οικονομικά αποτελέσματα της «Μοτοδυναμικής», που είναι η επίσημη αποκλειστική διανομέας της Yamaha Motor Co. Ltd σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, της Porsche AG και της εταιρείας μίσθωσης αυτοκινήτων SIXT στην Ελλάδα, εμφανίζουν δύο εικόνες.

Οι δραστηριότητες της Yamaha και της Porsche παρουσιάζουν οριακή αύξηση πωλήσεων φθάνοντας τα 30,1 εκατ. ευρώ με σημαντική βελτίωση της προ φόρων κερδοφορίας έως και 41%. Στον αντίποδα, η δραστηριότητα μίσθωσης αυτοκινήτων της Sixt επλήγη λόγω της πανδημίας, που προκάλεσε πτώση πωλήσεων κατά 60%, οι οποίες, σε απόλυτους αριθμούς, διαμορφώθηκαν στα 3,7 εκατ. ευρώ από 9,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019.

«Το 2020 είναι αναμφισβήτητα μια δύσκολη χρονιά, γεμάτη προκλήσεις. Μας ικανοποιεί η ανθεκτικότητα της Yamaha και της Porsche σε μια ασταθή αγορά, αλλά και η διατήρηση του Ebitda του ομίλου πολύ κοντά στα επίπεδα του 2019 παρά τη βίαιη υποχώρηση της Sixt. Προσδοκούμε σε μερική ανάκαμψη του τουρισμού τους επόμενους μήνες, που θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα του ομίλου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της «Μοτοδυναμικής», Σωτήρης Χατζίκος.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε περίπου 24,6 εκατ. Κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, η «Μοτοδυναμική» αύξησε τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε περίπου 3 εκατ. ευρώ από ποσό της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ, τους πρώτους έξι μήνες του 2019.