ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη για τα ΕΛΠΕ παρά τις αντιξοότητες στο β΄ τρίμηνο του έτους

Κέρδη για τα ΕΛΠΕ παρά τις αντιξοότητες στο β΄ τρίμηνο του έτους

Αντοχές επέδειξαν τα ΕΛΠΕ στις πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη διεθνή και εσωτερική αγορά πετρελαιοειδών στο β΄ τρίμηνο του έτους λόγω της πανδημίας COVID-19 και της κατακρήμνισης της τιμής του πετρελαίου. Ο όμιλος κατάφερε να διαχειριστεί την κρίση χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία και στον εφοδιασμό των αγορών και να διατηρήσει την παραγωγή του στα υψηλά επίπεδα των 3,7 εκατ. τόνων (αντίστοιχα με το 2019) αξιοποιώντας τους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους των διυλιστηρίων του και ταυτόχρονα τις εμπορικές ευκαιρίες στη διεθνή αγορά. Αποθηκεύοντας προϊόντα στα χαμηλά των τιμών, έκλεισε συναλλαγές μελλοντικών πωλήσεων σε υψηλότερες τιμές, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από τη μείωση της ζήτησης και τα χαμηλά περιθώρια διύλισης. Παράλληλα, η σταδιακή ανάκαμψη των τιμών αργού και προϊόντων από τα χαμηλά επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του β΄ τριμήνου, οδήγησε σε κέρδη από αποτίμηση αποθεμάτων ύψους 26 εκατ. ευρώ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA των ΕΛΠΕ κατά το β΄ τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 63 εκατ. ευρώ και στο εξάμηνο στα 191 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου υποχώρησαν κατά 93% στο β΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ, από 75 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2019, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 57% και διαμορφώθηκαν σε 2.465 εκατ. ευρώ. Ο όγκος πωλήσεων, ωστόσο, υποχώρησε μόλις 12% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε σε 3.623 χιλ. ΜΤ, από 4.139 χιλ. ΜΤ το β΄ τρίμηνο του 2019.

Για πρωτόγνωρες συνθήκες, με επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου, τα οποία χαρακτήρισε θετικά. «Οι προσπάθειές μας εστιάστηκαν κυρίως στη διαχείριση αυτής της κρίσης και στην προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου στη νέα πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Σιάμισιης, ενώ αναφέρθηκε και στην προώθηση στρατηγικών κινήσεων, όπως το έργο ΑΠΕ στην Κοζάνη και η έναρξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου, αλλά και το λανσάρισμα νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας στα δίκτυα πρατηρίων. «Κύριοι στόχοι μας για τους επόμενες μήνες είναι η επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου καθώς και η επιτάχυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου», επισήμανε ο κ. Σιάμισιης. Το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, συνολικού κόστους 130 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει και επενδύσεις στον τομέα ασφάλειας και περιβάλλοντος που θα επιφέρουν περαιτέρω μείωση εκπομπών μικροσωματιδίων κατά 50%.