ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα 25 είδη επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται με απλή γνωστοποίηση στον δήμο

ypdm
19s20adeies

Με απλή γνωστοποίηση στον δήμο αδειοδοτούνται ήδη 25 είδη επιχειρήσεων που θεωρούνται χαμηλής επικινδυνότητας με βάση υπουργικές αποφάσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου ξεκίνησε πιλοτικά πριν από λίγες εβδομάδες και οι διαδικασίες αναμένεται να απλοποιηθούν ακόμη περισσότερο, όταν ψηφισθεί και τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος-πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ο οποίος παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΔΜΗΔ, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες εφαρμόζεται το νέο, απλουστευμένο μοντέλο αδειοδότησης είναι οι ακόλουθες:

1) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών και ειδικότερα 19 κατηγορίες: οπωροπωλείο, κρεοπωλείο, παντοπωλείο, πτηνοπωλείο, αυγοπωλείο, ιχθυοπωλείο, γαλακτοπωλείο, πρατήριο κατεψυγμένων προϊόντων, καφεκοπτείο, πρατήριο ελαίων και λιπών, πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήριο άρτου, πρατήριο έτοιμου φαγητού, κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας, πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά καταστήματα και πώληση παγωτού ή καφέ από αυτόματες μηχανές που δραστηριοποιούνται σε εμπορικά καταστήματα ή σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών.

2) Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα: κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας (τατουάζ).

3) Γυμναστήριο και αθλητική σχολή.

Με απλουστευμένο τρόπο, δηλαδή με απλή γνωστοποίηση στον δήμο θα υλοποιούνται και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με την επιχείρηση όπως η λειτουργία της από νέο πρόσωπο, η αλλαγή επωνυμίας, η αλλαγή νομικής μορφής (εφόσον δεν αλλάζει ο ΑΦΜ), ακόμη και η προσθήκη νέας δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Με το σύστημα γνωστοποίησης παύουν να ισχύουν η υποβολή φακέλου δικαιολογητικών, η επεξεργασία δεδομένων και οποιοσδήποτε εκ των προτέρων έλεγχος από τη διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση του ενδιαφερομένου, η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης και αντιστοίχως η ανάκληση διοικητικής πράξης σε περιπτώσεις εντοπισμού από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στοιχείων που συνιστούν λόγο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι έλεγχοι θα γίνονται εκ των υστέρων και θα είναι δειγματοληπτικοί, σε ποσοστό 20% υποχρεωτικά επί των γνωστοποιήσεων που έχουν υποβληθεί.

Ο ΣΕΒ

Θερμή υποδοχή στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων επιφύλαξε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Σε χθεσινή ανακοίνωσή του ο ΣΕΒ τονίζει ότι «το νομοσχέδιο διακρίνεται για την τόλμη του και τη μεταρρυθμιστική του λογική». Πάντως, επισημαίνει τον κίνδυνο καθυστέρησης της υλοποίησης της μεταρρύθμισης ή ακόμη και της αναίρεσής της σε περίπτωση που δεν εκδοθούν εγκαίρως τα 21 προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις.