ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκπομπές αερίων: η μείωση απαιτεί επενδύσεις τρισ.

Εκπομπές αερίων: η μείωση απαιτεί επενδύσεις τρισ.

Επενδύσεις τρισεκατομμυρίων ευρώ θα απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια στον ενεργειακό τομέα, προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τόσο τους στόχους που έχει θέσει για μείωση των εκπομπών αερίων που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όσο και για να διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια και επάρκεια. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ανάλυση του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικής Ερευνας (DIW Berlin) που καταγράφει τις επενδυτικές ανάγκες στον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και την εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα, στην έκθεση που παρουσίασε τον Ιούλιο το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικής Ερευνας, σημειώνει πως με βάση τους στόχους της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αερίων που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 80-95% το 2050, αλλά και τον ενδιάμεσο στόχο για μείωση 40% έως το 2030 που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρισμού αλλά και στα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου καθώς και στα έργα αναβάθμισης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ευρώπη τις επόμενες δεκαετίες.

Μάλιστα το DIW παρουσιάζει κλιμακωτά τις εκτιμήσεις των επιμέρους φορέων για τα ποσά που θα πρέπει να διατεθούν για τη δημιουργία των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο μέχρι και για 2,5 τρισ. ευρώ μέχρι το 2030!

Οι απαραίτητες επενδύσεις στον τομέα του ηλεκτρισμού μέχρι το 2030 εκτιμώνται στο 1,153 τρισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 1 τρισ. θα διατεθεί για κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, 57 δισ. για εφεδρικές μονάδες και 68 δισ. για δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσης. Παράλληλα, η εκρηκτική κατάσταση στην Ουκρανία αναδεικνύει την αναγκαιότητα για επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις LNG. H Διεθνής Ενωση Ενέργειας (IEA) τοποθετεί τις αναγκαίες επενδύσεις στα 165 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πως 70 δισ. ευρώ θα χρειαστεί να διατεθούν στον συγκεκριμένο τομέα μέχρι το 2020. Τέλος, και όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, η ΙΕΑ θεωρεί αναγκαίες επενδύσεις ύψους 1.200-2.300 δισ. ευρώ στην Ευρώπη μέχρι το 2035.