ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε διαβούλευση το εθνικό σχέδιο δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σε διαβούλευση το εθνικό σχέδιο δράσης  για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δυναμικό«λάκτισμα» για ουσιαστική επιτάχυνση της πορείας της χώρας προς την Ανταγωνιστικότητα, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή αποτελεί το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» που η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει θέσει από τις 28 Ιουλίου 2014 σε δημόσια διαβούλευση, μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα της, η οποία και θα μείνει ανοιχτή σε σχόλια ώς τις 22 Σεπτεμβρίου 2014. Είναι η πρώτη φορά που η ελληνική πολιτεία προχωρεί σε μια τόσο αποφασιστική πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση του πλαισίου και με στόχο την εμπέδωση -κυρίως όμως- την ουσιαστική εφαρμογή των Αρχών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη χώρα. Μέσα από τη σύγκληση της «Επιτροπής Εργασίας» εμπλέκει ενεργά τρία υπουργεία –Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Περιβάλλοντος– και από την πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ) και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Την εβδομάδα αυτή -από 8 ώς 12 Σεπτεμβρίου- το ΕΔΕΚΕ, ο πρωτοπόρος και το «θεμέλιο» για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη χώρα μας, σε στενή συνεργασία με το συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, διοργανώνουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, με σκοπό την εξαγωγή κοινών θέσεων και συμπερασμάτων που θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στην προσπάθεια για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου. Τα συμπεράσματα αυτά, θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση διαβούλευσης που διοργανώνει το υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας στα μέσα Σεπτεμβρίου και στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

«Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς κάθε προσπάθειας σύνδεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η απασχόληση, το ελάχιστο εισόδημα, τα δικαιώματα καταναλωτών, το φυσικό περιβάλλον καθώς και η διαφάνεια και η ορθή εταιρική διακυβέρνηση» αναφέρει η σχετική ενημέρωση του υπουργείου Ανάπτυξης στη διαδικτυακή παρουσίαση ενός άρτιου, εμπεριστατωμένου και απολύτως κατανοητού «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ».