ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεκαεπτά φορές πάνω η κερδοφορία του ομίλου της ΔΕΗ στο εννεάμηνο

dekaepta-fores-pano-i-kerdoforia-toy-omiloy-tis-dei-sto-enneamino-2056327

Σημαντικά περιθώρια για μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί η εντυπωσιακή κερδοφορία της ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2014, ως αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών για καύσιμα και αγορά ενέργειας από τρίτους, αλλά και της βελτίωσης των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες κέρδη μετά φόρους ύψους 121,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο (1.717,9%) έναντι 6,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και κέρδη προ φόρων στα 179,5 εκατ. ευρώ έναντι 56,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο πέρυσι. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά 113,4 εκατ. ευρώ (16,7%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2013, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 18%, έναντι 15,2% το εννεάμηνο 2013. Το ίδιο διάστημα ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 69 εκατ. ευρώ ή 1,5% και διαμορφώθηκε σε 4.424,9 εκατ. ευρώ έναντι 4.493,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.

Η κερδοφορία θα ήταν ακόμη πιο βελτιωμένη εάν τα αποτελέσματα της επιχείρησης δεν είχαν επιβαρυνθεί από εφάπαξ αρνητικές επιπτώσεις, όπως το ποσό των 109 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή της απόφασης της Διαιτησίας για την τιμολόγηση της Αλουμίνιον το διάστημα 1/7/2010 έως 30/9/2013, το ποσό ύψους 21,3 εκατ. ευρώ ως επιστροφή προς την Αλουμίνιον βάσει απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το ποσό ύψους 48,3 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ από τα χρέη που άφησαν οι Energa και Ηellas Power. Σημαντική βελτίωση των μεγεθών της ΔΕΗ καταγράφεται το τρίτο τρίμηνο του έτους. Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 47,8 εκατ. ευρώ ή 3,2% περιορίζοντας τη συνολική μείωση στο εννεάμηνο στα 4.287 εκατ. ευρώ έναντι 4.348,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013 ή ποσοστό 1,4%.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε το εννεάμηνο σε ποσοστό 6,2%, ενώ στο τρίτο τρίμηνο του έτους περιορίστηκε στο 3,4% κυρίως λόγω της αύξησης της ζήτησης στη χαμηλή τάση (νοικοκυριά), στοιχείο ενδεικτικό της χρήσης ηλεκτρικών συσκευών για θέρμανση με την ένταση των καιρικών συνθηκών. Μικρή μείωση της τάξης του 1,1% παρουσίασε το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά το εννεάμηνο του 2014 και διαμορφώθηκε στο 97,9% από 98,3%. Αντίθετα, αυξημένα είναι τα μερίδια της ΔΕΗ στο εννεάμηνο στην παραγωγή και στις εισαγωγές, καθώς κάλυψαν το 68,3% της συνολικής ζήτησης έναντι 65,1% το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013. Αυξημένο κατά 318,9 εκατ. ευρώ είναι το καθαρό χρέος της επιχείρησης του εννεάμηνο του 2014 σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013, το οποίο διαμορφώθηκε σε 4.967,3 εκατ. ευρώ έναντι 4.648,4 εκατ. ευρώ στις 30/9/2013.

Την ανάγκη ελάφρυνσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από την υπερβάλλουσα φορολογία και τα λοιπά τέλη, επισήμανε με δηλώσεις του σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Αρθούρος Ζερβός. Παρέπεμψε στην έκθεση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών (ACER) που έδειξε ότι το κόστος ενέργειας αντιπροσωπεύει μόνο το 53% της τελικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ο κ. Ζερβός άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο για μειώσεις των τιμολογίων. Μνημόνευσε την εναρμόνιση της χώρας με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για κοστοβαρή τιμολόγια που επέτρεψε όπως είπε τις πρόσφατες εκπτώσεις σε μεσαίες και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και σημείωσε «αυτές οι αλλαγές θεωρούμε ότι είναι σημαντικές προκειμένου να συνεχίζουμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες στο νέο πλήρως απελευθερωμένο περιβάλλον προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας».