ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΠΕ: Αύξηση εξαγωγών, πωλήσεων το γ΄ τρίμηνο

14s4elpe

Τα 575 εκατ. ευρώ άγγιξαν τα κέρδη εννεαμήνου του 2015 του ομίλου ΕΛΠΕ, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του γ΄ τριμήνου του έτους να ανέρχονται στα 240 εκατ., αντί 146 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα αυτά αντιστοιχούν στην υψηλότερη τριμηνιαία λειτουργική επίδοση ιστορικά, καθώς η πλήρης λειτουργία των διυλιστηρίων επέτρεψε την εκμετάλλευση των υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, καθώς και την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών.

Η αποτελεσματική διαχείριση κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας και της επιβολής ελέγχων στις ροές κεφαλαίων (capital controls) μείωσε τις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Τα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα επέτρεψαν την ομαλή τροφοδοσία και λειτουργία των διυλιστηρίων εξασφαλίζοντας τον συνεχή εφοδιασμό καυσίμων στην εγχώρια αγορά σε μια περίοδο με αυξημένη τουριστική κίνηση. Η σημαντική αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας διαμόρφωσε τα αποτελέσματα του γ΄ τρίμηνου, με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 111 εκατ. ευρώ, έναντι 24 εκατ. πέρυσι, και όλες τις δραστηριότητες να επιτυγχάνουν αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας. Παρά τη σημαντική αρνητική επίπτωση της πτώσης των διεθνών τιμών αργού κατά 15 δολάρια το βαρέλι περίπου, στην αποτίμηση αποθεμάτων (απώλειες ύψους 125 εκατ.), θετικά ήταν και τα δημοσιευμένα αποτελέσματα για το γ΄ τρίμηνο, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρηση (ΔΠΧΠ).

Οι μειωμένες δαπάνες αποσβέσεων και τόκων, καθώς και η θετική επίπτωση στον αναβαλλόμενο φόρο, ύψους 16 εκατ. ευρώ, από την αλλαγή στον συντελεστή φόρου για τις επιχειρήσεις, διαμόρφωσαν τα καθαρά κέρδη για το γ΄ τρίμηνο στα 38 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 115 εκατ. ευρώ. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του κλάδου εγχώριας διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας ανήλθαν στα 163 εκατ. το γ΄ τρίμηνο. Η παραγωγή των διυλιστηρίων του ομίλου ανήλθε στα 3,4 εκατ. τόνους, αυξημένη κατά 3% σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση των εξαγωγών και των πωλήσεων αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων αντιστάθμισε την επίπτωση της κρίσης στην εγχώρια αγορά, οδηγώντας τον συνολικό όγκο πωλήσεων στα 3,6 εκατ. τόνους. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα των 344 χιλ. τόνων ανήλθαν το τρίτο τρίμηνο και οι όγκοι πωλήσεων των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου.