ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετά την αξιολόγηση τα δικαιολογητικά για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ

espa-thumb-large

Η απαλλαγή των υποψηφίων επενδυτών από την υποχρέωση να καταθέσουν δικαιολογητικά κατά την υποβολή αιτήσεων για πιθανή ένταξη σε μία από τις τέσσερις δράσεις του ΕΣΠΑ είναι από τις ποιοτικές διαφορές στα νέα προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Σταθάκης. Βασική διευκόλυνση των επενδυτών στα νέα προγράμματα είναι επίσης η απαλλαγή τους από το να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή, υποχρέωση που, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας στις τράπεζες, αποτελούσε σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα μέχρι σήμερα.

Τα τέσσερα νέα προγράμματα, με τα οποία εγκαινιάζεται η ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, θα εξελιχθούν σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος είναι προϋπολογισμού 252,5 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά ο προϋπολογισμός των τεσσάρων συγκεκριμένων προγραμμάτων ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα είναι:

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιδότηση 100% από 25.000 ευρώ για ένα άτομο και έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσότερων ατόμων, που είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι ή ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

• Νεοφυής επιχειρηματικότητα με επιδότηση από 15.000 έως 60.000 ευρώ φυσικών προσώπων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

• Η αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. Αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις με επιδότηση από 15.000 έως και 200.000 ευρώ για την κάλυψη του 40% των επιλέξιμων δαπανών, που προσαυξάνεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού.

• Η ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών. Αφορά επίσης υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις με επιδότηση από 15.000 έως και 150.000 ευρώ για την κάλυψη του 40% των επιλέξιμων δαπανών, που προσαυξάνεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που επέρχονται στο καθεστώς ένταξης επιχειρήσεων στο νέο ΕΣΠΑ, ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης εξήγησε ότι οι υποψήφιοι επενδυτές θα καταθέτουν τον λεγόμενο «φυσικό φάκελο» με τα δικαιολογητικά μετά την αξιολόγηση της πρότασης και την ένταξη της επένδυσης, προσδοκώντας με αυτό τον τρόπο να περιοριστεί ο χρόνος αξιολόγησης των αιτημάτων. Η αρμόδια ειδική γραμματέας Ευγενία Φωτονιάτα συνέδεσε το χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και θα «πέσουν» τα χρήματα στην οικονομία με τον όγκο των αιτήσεων που θα κατατεθούν και θα συμφωνηθεί, όπως είπε, με τον ενδιάμεσο φορέα που θα αναλάβει να «τρέξει» τα προγράμματα, δηλαδή τον ΕΦΕΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση εξήγησε ότι τα νέα προγράμματα έχουν δομηθεί με τέτοιον τρόπο και συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολογίας της αίτησης, που θα επιτρέπουν στον κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίζει όχι μόνο εάν είναι επιλέξιμος αλλά και τη βαθμολογία που παίρνει η αίτησή του. Αντίστοιχα, ο υφυπουργός Οικονομικών επέμεινε στη διαφάνεια που χαρακτηρίζει το νέο σύστημα αξιολόγησης αιτήσεων, αλλά και στο αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης που ενισχύεται τόσο βάσει των κριτηρίων όσο και βάσει της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.

Ο προγραμματισμός της υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 8 Μαρτίου με το πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολουθεί στις 17 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, στις 29 Μαρτίου για τις τουριστικές ΜμΕ και στις 7 Απριλίου για τις ΜμΕ που θέλουν να αναπτυχθούν σε νέες αγορές.