ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πακέτο Γιούνκερ προσβλέπουν οι ιδιώτες

ape1

Στη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΤΕπ καταφεύγει ο ιδιωτικός τομέας της χώρας, διεκδικώντας μερίδιο από το πακέτο Γιούνκερ. Μετά την Creta Farm, που απέσπασε ήδη χρηματοδότηση, εν αναμονή είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία κατέθεσε επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, στον τομέα των ΑΠΕ. Με αξιώσεις για επενδυτική στήριξη προσέρχεται και ο πρωτογενής τομέας, με καινοτόμα επενδυτικά σχέδια, όπως αυτό της Wonderplant, για τη δημιουργία μονάδων υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας. Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επικεφαλής της Chipita αλλά και ένας εκ των βασικών μετόχων και ιδρυτής της Wonderplant, επιβεβαιώνει στην «Κ» την απόφαση της εταιρείας να καταθέσει αίτηση για τη χρηματοδότηση της νέας μεγάλης επένδυσης υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, από το πακέτο Γιούνκερ, το αμέσως επόμενο διάστημα. Το επενδυτικό σχέδιο της Wonderplant προβλέπει τη δημιουργία πέντε νέων μονάδων υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας για την παραγωγή 50.000 τόνων ετησίως, ποσότητα που θα αντικαταστήσει περίπου το 30% των εισαγωγών που πραγματοποιεί η Ελλάδα κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο προϊόν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα καταναλώνονται περί τους 750.000 τόνους ντομάτας, εκ των οποίων οι 250.000 τόνοι εισάγονται από την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Ισπανία. Με την υλοποίηση της επένδυσης, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περί τις 600-700 θέσεις εργασίας. Το άνοιγμα του ισχυρού άνδρα της Chipita στον πρωτογενή τομέα έγινε εν μέσω κρίσης, όταν στα τέλη του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία της Wonderplant, στην οποία μετέχουν τέσσερις ακόμη επιχειρηματίες: οι κ. Σταύρος Νένδος, Αχιλλέας Φώλιας, Μιχάλης Αραμπατζής και Θέμης Μακρής. Στο πακέτο Γιούνκερ προσβλέπει και η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) για τη χρηματοδότηση τριών επενδυτικών έργων της στον τομέα των ΑΠΕ, δύο εκ των οποίων θεωρούνται πρωτοπόρα για την Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο εξ αυτών αφορά στην κατασκευή δύο συστημάτων αντλησιοταμίευσης, συνολικής ισχύος 680 MW, στον Δήμο Αμφιλοχίας, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 502 εκατ. ευρώ. Η τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικά ή φωτοβολταϊκά σε περιόδους χαμηλής ζήτησης και, αντιστοίχως, διοχέτευσής της στο σύστημα σε ώρες αιχμής. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε., καθώς η συγκεκριμένη τεχνολογία συμβάλλει καθοριστικά στη διαχείριση και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Το δεύτερο έργο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αφορά στην κατασκευή υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Λίμνη του Αμαρίου, στο Ρέθυμνο, συνολικής ισχύος 139,1 MW και εκτιμώμενου προϋπολογισμού 277 εκατ. ευρώ. Το τρίτο έργο αφορά στην κατασκευή αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 153 MW και εκτιμώμενου προϋπολογισμού 255 εκατ. ευρώ, στην Καρυστία Ευβοίας.

Ο τομέας της ενέργειας συμμετέχει με μεγάλα ποσοστά στον πακέτο Γιούνκερ, πανευρωπαϊκά, εστιάζοντας κυρίως σε επενδύσεις που συνδέονται με τη διαχείριση της ζήτησης και με την εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω και του ειδικού βάρους που δίνει σε αυτούς τους τομείς η ευρωπαϊκή πολιτική της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις επενδύσεις ύψους 82 δισ. ευρώ, που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο χρηματοδότησης του πακέτου Γιούνκερ, ποσοστό 27% αφορά σε ενεργειακές επενδύσεις. Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η περίπτωση της Γαλλίας, όπου εγκρίθηκε πρόγραμμα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατ. προέρχονται από την EIB και το EFSI, ώστε οι ιδιοκτήτες να βελτιώσουν τη μόνωση και τα συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού. Από εκείνο το πρόγραμμα θα προκύψουν 6.000 θέσεις εργασίας, ενώ θα οδηγηθούμε σε εξοικονόμηση ενέργειας, ισοδύναμη με 288.000 MWh, περίπου όση καταναλώνουν 9.600 νοικοκυριά.

Τη μερίδα του λέοντος, εξάλλου, καλύπτει ο τομέας της ενέργειας και στον κατάλογο των 42 έργων που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση για χρηματοδότηση από το ΕFSI, συμμετέχοντας με 20 αμιγώς ενεργειακά έργα, συν 1, στον τομέα της καινοτομίας. Μεταξύ των έργων είναι ο τερματικός σταθμός LNG Βορείου Ελλάδος – Αλεξανδρούπολης, η ανάπτυξη δικτύων διανομής στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου, η αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας σε υδροπονικό θερμοκήπιο, η υλοποίηση 190 ομοειδών έργων μικρών ανεμογεννητριών, τα οποία ανήκουν σε 20 διαφορετικά επενδυτικά σχήματα, μικρά υδροηλεκτρικά και υβριδικοί σταθμοί (ηλιακοί, αιολικοί).