ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση τζίρου, αλλά αύξηση κερδών στη ΔΕΗ

Μείωση τζίρου, αλλά αύξηση κερδών στη ΔΕΗ

Η συγκυρία των χαμηλών τιμών των καυσίμων επέτρεψε στη ΔΕΗ αύξηση κερδοφορίας το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 8,8% και τη συρρίκνωση του μεριδίου της στη λιανική αγορά κατά 3%. Αναλυτικότερα και με βάση την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΔΕΗ μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 136 εκατ. ευρώ ή 8,8% και διαμορφώθηκε σε 1.412,6 εκατ. έναντι 1.548, 6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 31,3 εκατ. ή 10% με το αντίστοιχο EBITDA να διαμορφώνεται σε 24,4% έναντι 20,3%.

Η βελτίωση, αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οφείλεται ουσιαστικά στη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος κατά 152,8 εκατ. ευρώ και σε μικρότερο βαθμό στη συγκράτηση του ρυθμού δημιουργίας νέων προβλέψεων. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 163 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016, μειωμένες κατά 23 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2015 και κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2015.

Τα κέρδη μετά φόρους διαμορφώθηκαν σε 122,3 εκατ. ευρώ έναντι 77, 2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2015. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μανόλης Παναγιωτάκης, επανέλαβε ότι για την επιχείρηση η βελτίωση της εισπραξιμότητας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και εξέφρασε αισιοδοξία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία, όπως είπε, πηγάζει μεταξύ άλλων από τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την εκταμίευση των σχετικών δόσεων χρηματοδότησης που θα επιτρέψουν στο Δημόσιο να αποπληρώσει τα χρέη του προς τη ΔΕΗ, τα οποία ανέρχονται σε 100 εκατ. σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης και σε 161 εκατ. για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στον στόχο βελτίωσης της εισπραξιμότητας, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συμβάλει το νέο πρόγραμμα διακανονισμών, ενώ θετικά θα λειτουργήσει και η απόφαση του υπουργού Ενέργειας που απαγορεύει την αλλαγή προμηθευτή σε καταναλωτές που δεν έχουν αποπληρώσει τις οφειλές τους.