ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά 6,3% μειώθηκε η αξία των εξαγωγών το οκτάμηνο

kata-6-3-meiothike-i-axia-ton-exagogon-to-oktamino-2154679

Ελαφρά βελτίωση των εξαγωγών, αλλά και αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου ως αποτέλεσμα των εισαγωγών πετρελαίου σε υψηλότερες τιμές προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις εμπορευματικές συναλλαγές του Αυγούστου. Πάντως, οι εξαγωγές συνολικά στο οκτάμηνο εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από στασιμότητα σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.

Εξάλλου, από τα αναλυτικά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει αυτό που έχουν επισημάνει κατ’ επανάληψη οι εξαγωγείς, ήτοι τη μείωση των εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) προς τρίτες χώρες, κατά 2,8% τον Αύγουστο του 2016 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2015 και κατά 7,4% το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Με άλλα λόγια, οι αγορές που με αρκετό κόπο κατέκτησαν τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά προϊόντα, πλέον αρχίζουν και χάνονται, καθώς οι εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα για να τις προσεγγίσουν. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016 ανήλθε σε 16,18 δισ. ευρώ έναντι 17,27 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, παρουσιάζοντας μείωση 6,3%. Μείωση, έστω και μικρή, της τάξεως του 0,5%, παρατηρείται ακόμη και εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το ίδιο οκτάμηνο ανήλθε σε 28,34 δισ. ευρώ έναντι 28,33 δισ. ευρώ το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2015 και δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή. Εάν, ωστόσο, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει αύξηση των εισαγωγών φέτος κατά 10,6%.

Με δεδομένα τα παραπάνω, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016 σε 12,16 δισ. ευρώ έναντι 11,06 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 10%. Εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, τότε προκύπτει αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 26%.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2016 η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 3,11 εκατ. ευρώ έναντι 2,98 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή είναι 27,1%.

Από την άλλη, η συνολική αξία των εξαγωγών τον Αύγουστο του 2016 ανήλθε σε 1,912 δισ. ευρώ έναντι 1,914 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2015, παρουσιάζοντας οριακή μείωση μόλις 0,1%. Εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά 1,7%.

To έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2016 σε 1,198 δισ. ευρώ έναντι 1,073 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2015, καταγράφοντας αύξηση 11,6%.