ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ταχύτερη αδειοδότηση εταιρειών μεταποίησης τροφίμων και ποτών

tachyteri-adeiodotisi-etaireion-metapoiisis-trofimon-kai-poton-2183447

Με μια απλή γνωστοποίηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας περιφέρειας θα μπορούν πλέον να ξεκινούν τη λειτουργία τους οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση τροφίμων και ποτών. Η υπουργική απόφαση, με την οποία ενεργοποιείται ως προς αυτό το σκέλος ο νόμος 4442/2016, ο οποίος θεσπίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, υπεγράφη τις προηγούμενες ημέρες από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση και τέθηκε σε ισχύ.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει ανάλογη απόφαση για την απλοποίηση της αδειοδότησης στα τουριστικά καταλύματα, ενώ αργότερα, λόγω εμπλοκής που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, αναμένεται η υπουργική απόφαση που θα αφορά την απλοποίηση αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πλήρως λειτουργικός, βεβαίως, αναμένεται να καταστεί ο νόμος μέσα στο 2018, οπότε εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα επιτρέπει τη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων ηλεκτρονικά. Τον Απρίλιο, πάντως, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της δικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, γεγονός που θα αποτελεί ένα βήμα προς την ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας.

Σε επόμενο στάδιο η κυβέρνηση μελετά, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», να θεσπίσει νόμο-πλαίσιο για τους κανόνες και τη μεθοδολογία των ελεγκτικών αρχών, ενώ στη συνέχεια θα επιδιώξει την αναδιοργάνωσή τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στη νέα διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Στόχος είναι η δημιουργία όχι ενός ενιαίου ελεγκτικού φορέα, αλλά η ενιαία μεθοδολογία στους ελέγχους, καθώς και ο συντονισμός των ελεγκτικών αρχών προκειμένου να πραγματοποιούν κοινούς ελέγχους στις επιχειρήσεις. Η υπουργική απόφαση που υπεγράφη τις προηγούμενες ημέρες αφορά 32 κατηγορίες επιχειρήσεων μεταποίησης τροφίμων και ποτών, πλην της παραγωγής ζάχαρης, ενώ περιλαμβάνει και δραστηριότητες συσκευασίας (οι δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης 32790/392 περιλαμβάνονται σε παράρτημα αυτής). Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 60 έως 1.500 ευρώ, αναλόγως της εγκατεστημένης ισχύος και της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η υποβολή της γνωστοποίησης, μέχρι τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας το 2018, θα υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της οικείας περιφερειακής ενότητας ή στα κατά τόπους αρμόδια επιμελητήρια ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο, όταν βεβαίως αυτά πιστοποιηθούν. Οι επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν κατά τη γνωστοποίηση κανένα δικαιολογητικό. Η αρμόδια αρχή που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση υποχρεούται να την κοινοποιεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Πυροσβεστική, ΕΦΕΤ, Υπηρεσία Δόμησης κ.α.) προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να μπορούν να ασκούν τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Το ότι η επιχείρηση δεν υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατά τη γνωστοποίηση δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει λάβει νωρίτερα κάποιες άδειες. Στην εγκατάστασή της υποχρεούται να τηρεί φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, άδεια εγκατάστασης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων εφόσον απαιτούνται και σειρά άλλων δικαιολογητικών κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ξεκινήσει να λειτουργεί χωρίς να έχει υποβάλει προηγουμένως γνωστοποίηση ή έχει δηλώσει αναληθή στοιχεία τιμωρείται με πρόστιμο που κυμαίνεται από 250 έως 15.000 ευρώ. Τα πρόστιμα υπολογίζονται βάσει μαθηματικού τύπου όπου λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης και το επίπεδο όχλησης αυτής.