Τρεις στις πέντε αιτήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον εξωδικαστικό

Τρεις στις πέντε αιτήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον εξωδικαστικό

2' 27" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Δύσκολη και επίπονη αποδεικνύεται η διαδικασία ένταξης των επιχειρήσεων στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Από τη μέχρι σήμερα πορεία της διαδικασίας προκύπτει ότι 15 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους. Αντίθετα ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων, και συγκεκριμένα τρεις στις πέντε, έχει απορριφθεί καθώς δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που προβλέπει ο νόμος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από τις 3 Αυγούστου έως την Παρασκευή 11 Αυγούστου, 5.000 επιχειρήσεις επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα και συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο που προβλέπει τη συμπλήρωση των στοιχείων από την πλευρά του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία. Από αυτές, 1.350 επιχειρήσεις δοκίμασαν να ενταχθούν στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή αυτό βάσει του οποίου αξιολογείται εάν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Από αυτές οι 800 απορρίφθηκαν ως μη επιλέξιμες, ενώ 550 κρίθηκαν επιλέξιμες και μπορούν πλέον να περάσουν στο επόμενο στάδιο συμπλήρωσης των οφειλών τους και υποβολής όλων των συμπληρωματικών τους στοιχείων και των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την προώθηση της αίτησης στον συντονιστή. Τα κριτήρια ένταξης είναι συγκεκριμένα και αφορούν κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει πτωχευτική ικανότητα και επιπλέον κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016:

• Είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών. Διευκρινίζεται ότι εκτός από τα δάνεια προς τις τράπεζες περιλαμβάνονται και τα δάνεια που έχουν μεταφερθεί σε funds ή σε φορείς που έχουν αναλάβει την εκκαθάριση τραπεζών που έκλεισαν.

• Οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016. Αρα, επιχειρήσεις που είχαν ρυθμίσει τα χρέη τους μέχρι 30/6/2016 δεν μπορούν να υπαχθούν στον μηχανισμό για τη ρύθμισή τους, εάν δεν έχουν άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή μέχρι τις 31/12/2016.

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των ΟΤΑ.

• Είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

• Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της είναι μεγαλύτερες των 20.000 ευρώ.

• Η επιχείρηση έχει θετικό αποτέλεσμα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, ή θετική καθαρή θέση μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Από τα πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εξαιρούνται μόνο τα φυσικά πρόσωπα χωρίς εμπορική ιδιότητα, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εμπίπτουν ρητά στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, κτηνοτρόφους κλπ., επειδή δεν εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, θεωρείται ότι εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό σε περίπτωση που τους προσδίδεται η εμπορική ιδιότητα. Τα φυσικά πρόσωπα-ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς πτωχευτική ιδιότητα μπορούν, ωστόσο, να απευθυνθούν στο Δημόσιο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να τους παρασχεθούν λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT