ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειωμένες οι πωλήσεις μπίρας, λόγω αύξησης ΕΦΚ

20s18ber
beer

Το μεγάλο τουριστικό ρεύμα και η καλή πορεία της μπίρας «Αλφα», που αποτελεί το μοναδικό σήμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με ελληνικό όνομα, με την εταιρεία να έχει προβεί σε έντονη επένδυση σε αυτό, τόσο από πλευράς διαφήμισης όσο και παραγωγής, ήταν οι δύο καθοριστικοί παράγοντες στη συγκράτηση περαιτέρω απωλειών που επήλθαν στην αγορά μπίρας ως αποτέλεσμα της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο εν λόγω προϊόν από την 1η Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016 που δημοσίευσε η θυγατρική του ολλανδικού ομίλου Heineken στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν σε 321,63 εκατ. ευρώ έναντι 308,60 εκατ. ευρώ το 2015. Ωστόσο, οι καθαρές πωλήσεις, εάν δηλαδή αφαιρεθεί ο ΕΦΚ, τον οποίο στην ουσία εισπράττει η εταιρεία για λογαριασμό του κράτους, διαμορφώθηκαν το 2016 σε 230,37 εκατ. ευρώ, έναντι 247,54 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας μείωση 6,9%. Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΦΚ στη χρήση του 2016 διαμορφώθηκε σε 91,25 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 61,06 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2015. Η εταιρεία στην οικονομική της έκθεση αναφέρει επίσης ότι η μείωση των καθαρών πωλήσεων οφείλεται και στη μείωση των εξαγωγών, καθώς το σχέδιο για εξαγωγές από την Ελλάδα στις αγορές της Κίνας και της Ιταλίας που ξεκίνησε το 2015 τερματίστηκε. Ενας ακόμη λόγος είναι η αλλαγή του μείγματος πωλήσεων, καθώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις της μπίρας «Αλφα», η οποία είναι φθηνότερη σε σχέση με τα άλλα σήματα της εταιρείας.

Η χρήση πάντως του 2016 ήταν κερδοφόρος για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Το 2016 τα προ φόρων κέρδη της διαμορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 16,83 εκατ. ευρώ το 2015. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν το 2016 σε 9,41 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 23,12 εκατ. ευρώ το 2015. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη χρήση του 2015 είναι ότι σε αυτήν είχε εγγραφεί το πρόστιμο ύψους 31,5 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν σε 113,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες τα 74,16 εκατ. ευρώ.

Για το 2017 η εταιρεία εκτιμά ότι η χρήση θα είναι κερδοφόρα και οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής της είναι οι ακόλουθοι: α) Ενδυνάμωση των μαρκών και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα, β) έλεγχος του λειτουργικού κόστους, γ) συνεχής παρακολούθηση της ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου, δ) ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου και ε) επικοινωνία της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.