ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καταδίκη Ελλάδας από Ευρωδικαστήριο για ενισχύσεις στη Λάρκο

Καταδίκη Ελλάδας από Ευρωδικαστήριο για ενισχύσεις στη Λάρκο

Τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση της Ε.Ε. για ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη Λάρκο, ήρθε και η καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη μη συμμόρφωση της χώρας, για να επιτείνει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η ιστορική μεταλλευτική βιομηχανία.

Η καταδικαστική απόφαση που εξέδωσε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αφορά την υπόθεση της παροχής παράνομων κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου προς τη βιομηχανία κατά τα έτη 2008, 2010 και 2011, αλλά και μέσω της συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας το 2009. Το Δικαστήριο έκανε αποδεκτή προσφυγή της Ε.Ε. κατά της Ελλάδας μέσω της οποίας υποστηρίζει ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ανακτήσει εμπρόθεσμα τις μη συμβατές ενισχύσεις καθώς επίσης και ότι δεν ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’ εφαρμογήν της εν λόγω απόφασης. Η απόφαση για ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων εκδόθηκε από την Ε.Ε. στις 27 Μαρτίου 2014 και κοινοποιήθηκε στις ελληνικές αρχές στις 28 Μαρτίου 2014.

Η Ελλάδα θα έπρεπε να ανακτήσει τις κρατικές ενισχύσεις εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης και εντός δύο μηνών να ενημερώσει την Επιτροπή για την πορεία της διαδικασίας ανάκτησης. Την ίδια ημέρα, η Επιτροπή είχε εκδώσει μία ακόμη απόφαση. Αυτή προέβλεπε ότι στην περίπτωση που η Ελλάδα υλοποιούσε το σχέδιο πώλησης στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας μέσω δύο παράλληλων διαγωνισμών, όπως είχε σχεδιαστεί, και την ένταξη στη συνέχεια της Λάρκο σε καθεστώς εκκαθάρισης, η υποχρέωση ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων δεν θα μεταβιβάζονταν στον νέο ιδιοκτήτη.

Το σχέδιο αυτό δεν προχώρησε ποτέ, ενώ οι ελληνικές αρχές δεν ενημέρωσαν ποτέ την Ε.Ε. όπως όφειλαν σχετικά με την πορεία της διαδικασίας ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων. Το Ευρωδικαστήριο έκανε αποδεκτή την επιχειρηματολογία της Ε.Ε. και απέρριψε τους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών, οι οποίες επικαλέστηκαν νομικές και πρακτικές δυσχέρειες που συνδέονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εργοστασίου της Λάρυμνας. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές θα έπρεπε ή να ανακτήσουν τις κρατικές ενισχύσεις ή να προχωρήσουν στην εκκαθάριση της Λάρκο.

Η χθεσινή απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την επιβολή προστίμων από επόμενο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση που η ελληνική πλευρά δεν συμμορφωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Πρόκειται για απολύτως αναμενόμενη απόφαση, τονίζει η πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως εκκρεμεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της προσφυγής που κατέθεσε η Λάρκο κατά της απόφασης της Ε.Ε. και η οποία εκδικάστηκε στις αρχές του 2017.