ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

To σχέδιο τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης

To σχέδιο τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης

Στη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου για τη συμμετοχή της στο σχέδιο του τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης προχωράει η ΔΕΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε τον Οκτώβριο με την εταιρεία Gastrade του ομίλου Κοπελούζου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών προβλέπει την εξαγορά από πλευράς της ΔΕΠΑ του 20% τουλάχιστον των μετοχών της Gastrade, αφού προηγηθούν η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου (due dilligence) και της δίκαιης αποτίμησης (fair value evaluation) από ανεξάρτητο σύμβουλο και οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προϋπόθεση για την υπογραφή σχετικής συμφωνίας μετόχων (SHA) είναι να συμπεριληφθούν σε αυτήν ένας οδικός χάρτης μέχρι τη λήψη της επενδυτικής απόφασης και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του έργου, καθώς και συγκεκριμένα προαπαιτούμενα που θα αφορούν τον βαθμό απόδοσης της επένδυσης (IRR), το business plan και τη χρηματοδότηση του έργου. H ΔΕΠΑ με βάση την κατ’ αρχήν συμφωνία με την Gastrade ανέλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει αρχικά σε προκαταρκτική (non-binding) δέσμευση δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό σταθμό Αλεξανδρούπολης μέχρι 0,7 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως, η οποία θα γίνει δεσμευτική μόλις εκπληρωθούν τα προαπαιτούμενα της επενδυτικής απόφασης και της έναρξης εμπορικής λειτουργίας. Η Gastrate ανέλαβε την υποχρέωση να διασφαλίσει δέσμευση από τρίτους μέχρι 0,3 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως με τους ίδιους όρους με τη ΔΕΠΑ. Η συμφωνία προβλέπεται να έχει ισχύ έως τις 30 Ιουλίου 2018 και μπορεί να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες με κοινή συμφωνία.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η συμφωνία προβλέπει τις περαιτέρω ενέργειες:

1. Εως τις 15 Νοεμβρίου 2017 να έχει πραγματοποιηθεί το due diligence και fair value evaluation της Gastrade από ανεξάρτητο εκτιμητή, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

2. Εως τις 30 Νοεμβρίου 2017 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μετόχων.

3. Εως τις 31 Ιανουαρίου 2018 η ΔΕΠΑ να έχει προβεί σε προκαταρκτική μακροχρόνια δέσμευση δυναμικότητας μέχρι 0,7 δισ. κ.μ. αερίου και η Gastrade να έχει διασφαλίσει την προκαταρκτική δέσμευση δυναμικότητας από τρίτους μέχρι 0,3 δισ. κ.μ. αερίου. Σημειώνεται ότι η ποσότητα που η ΔΕΠΑ δεσμεύεται να συνεισφέρει στον τερματικό της Αλεξανδρούπολης είναι ίση με αυτήν που προμηθεύεται σήμερα από την Αλγερία. Παλαιότερα είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής της προμήθειας αερίου από την Αλγερία το 2021, που λήγει η σχετική σύμβαση και η υποκατάστασή της από αμερικανικό αέριο.

Η συμφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αλλά συμπεριλαμβάνει και όρο διαιτησίας, στην οποία αν κάποιο μέρος προσφύγει, τότε αυτή θα διεξαχθεί σε διαιτητικό δικαστήριο του Λονδίνου.

Το project του σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης έχει ενταχθεί στα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος της Ε.Ε. και προχωράει με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Gastrade για το project της Αλεξανδρούπολης ανακοινώθηκε παραμονές του ταξιδιού του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για το έργο, τόσο για λόγους γεωστρατηγικούς όσο και για την έξοδο αμερικανικού σχιστολιθικού αερίου μέσω της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Σε συνδυασμό με τον IGB (ελληνοβουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός) το έργο θα μπορούσε να αποτελέσει την πύλη εισαγωγής αμερικανικού LNG σχιστολιθικής προέλευσης προς την Ευρώπη και ειδικά προς την Ουκρανία. Παράλληλα, η λειτουργία του μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία του ρωσικού φυσικού αερίου στην περιοχή των Βαλκανίων και ενδεχομένως μπορεί να συμβάλλει σε ακύρωση των σχεδίων της Ρωσίας να τροφοδοτεί την εν λόγω περιοχή μέσω του Turkish Stream.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2017 στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade εισήλθε η GASLOG Ltd, η ναυτιλιακή εταιρεία που διαχειρίζεται 7 πλοία μεταφοράς LNG με ποσοστό 20%, μέσω 100% θυγατρικής της, ενώ τη συμμετοχή της στο project εξετάζει και η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Βουλγαρίας BEH.

Την υλοποίηση του project θα αναλάβει η νέα διοίκηση της ΔΕΠΑ των κ. Δ. Τζώρτζη και Β. Δότση, που θα αντικαταστήσουν τον διευθύνοντα σύμβουλο Θ. Κιτσάκο και τον πρόεδρο Γ. Σπανούδη, αντίστοιχα.

Η νέα διοίκηση θα αναλάβει, επίσης, να προχωρήσει και τον διαγωνισμό για την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων LNG. O διαγωνισμός θα αφορά την περίοδο 2018-2020 και θα κληθούν να συμμετάσχουν μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες αλλά και αμερικανικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αμερικανικές εταιρείες, συγκεκριμένα η Tellurian και η Cheniere, έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον. Εκπρόσωποι της τελευταίας ήταν τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα.

Διαπραγματεύσεις για έξοδο από ΕΠΑ

Η προσαρμογή της ΔΕΠΑ στο νέο τοπίο της απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου είναι ένα από τα κρίσιμα θέματα που θα πρέπει να διαχειριστεί η νέα διοίκηση της εταιρείας, που αναλαμβάνει καθήκοντα τις επόμενες μέρες. Η μεγαλύτερη ανατροπή για την εταιρεία είναι ο περιορισμός της συμμετοχής της στη λιανική αγορά. Η ΔΕΠΑ συμμετέχει με 51% στην ΕΠΑ Αττικής και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, και αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και τους μετόχους των δύο εταιρειών, Shell και ΕΝΙ, αντίστοιχα, για τη μείωση της συμμετοχής της σε αυτές. Συνάντηση των τριών μερών αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην εβδομάδα καθώς το θέμα της συμμετοχής της ΔΕΠΑ στις ΕΠΑ, με τρόπο που δεν θα προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Η Shell, που με σύμβουλο τη Lazard σχεδιάζει την πώληση του μεριδίου της στην ΕΠΑ Αττικής, έχει υποβάλει πρόταση για μείωση του ποσοστού της ΔΕΠΑ στο 49% και ρόλο παθητικού μετόχου στην εταιρεία. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει πέσει πρόταση και για μείωση του ποσοστού της ΔΕΠΑ στις δύο ΕΠΑ κάτω από το ποσοστό της καταστατικής μειοψηφίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Shell και η ΕΝΙ επικαλούνται την ασυμβατότητά της με το ευρωπαϊκό πλαίσιο της παράλληλης δραστηριότητας της ΔΕΠΑ ως προμηθευτή και παρόχου φυσικού αερίου.