ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 24% για την Coca-Cola HBC AG το 2017

ayxisi-kerdon-24-gia-tin-coca-cola-hbc-ag-to-2017-2233604

Με σημαντική αύξηση πωλήσεων και εντυπωσιακή ενίσχυση της κερδοφορίας της έκλεισε το 2017 για την Coca-Cola HBC AG. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων μέρισμα 0,54 ευρώ/μετοχή, ποσό υψηλό στην παρούσα συγκυρία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες ο όμιλος για την οικονομική χρήση του 2017, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 6,52 δισ. ευρώ έναντι 6,22 δισ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 4,9%, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,2%, έναντι αύξησης μόλις κατά 0,1% το 2016 σε σύγκριση με το 2015. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 426 εκατ. ευρώ έναντι 343,5 εκατ. ευρώ το 2016, βελτιωμένα κατά 24%, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και της μείωσης των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων, τα οποία αντισταθμίστηκαν μόνον εν μέρει από την αυξημένη φορολογία. Από την άλλη, το 2017 ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ήταν μειωμένος κατά 1.656 άτομα σε σύγκριση με το 2016, καθώς ανήλθε σε 29.427 έναντι 31.083.

Ειδικά στην Ελλάδα, που συγκαταλέγεται στις ανεπτυγμένες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε το 2017 κατά 6% σε σύγκριση με το 2016, με τη βελτίωση αυτή να οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και στην μεγάλη –για μία ακόμη χρονιά– αύξηση του τουρισμού. Μάλιστα, η αύξηση αυτή του όγκου πωλήσεων είναι η υψηλότερη που καταγράφεται στις ανεπτυγμένες αγορές και πολύ μεγαλύτερη από αυτή που σημειώθηκε στο σύνολο των ανεπτυγμένων αγορών (1,1%).

Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών συνεχίστηκε η θετική πορεία, με αύξηση να καταγράφεται και τα τέσσερα τρίμηνα. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών με λίγες θερμίδες καταγράφηκε αύξηση, κυρίως στις πωλήσεις της Coca-Cola Zero, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω από την κυκλοφορία της νέας Coca-Cola με στέβια και χωρίς θερμίδες.

Τα ποτά ενέργειας και τα σήματα Fanta και Schweppes κατέγραψαν καλές επιδόσεις.