ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανεκμετάλλευτη οικονομική ευκαιρία οι κλινικές μελέτες

Ανεκμετάλλευτη οικονομική ευκαιρία οι κλινικές μελέτες

Σημαντική επενδυτική ευκαιρία με υψηλή προστιθέμενη αξία αποτελεί η κλινική έρευνα για τη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος), καθώς η διεξαγωγή τέτοιων μελετών παρέχει οφέλη τόσο στους ασθενείς όσο και στην οικονομία. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να τριπλασιάσει σε βάθος τριετίας τις επενδύσεις σε κλινικές έρευνες, φθάνοντας μέχρι και τα 250 εκατ. ευρώ τον χρόνο, όταν στην παρούσα φάση επενδύονται λιγότερα από 80 εκατ. ευρώ.

Οι ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες, έχουν ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες, τους παρέχονται δωρεάν φάρμακα, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και υψηλού επιπέδου ιατρική παρακολούθηση.

Την ίδια στιγμή, η κλινική έρευνα αποτελεί πόλο έλξης διεθνών κεφαλαίων, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία στη χώρα που τη διεξάγει, ενώ ενισχύει τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και την απασχόληση προσφέροντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση της πολιτείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων, τα οποία επικαλείται ο ΣΦΕΕ, στη φαρμακευτική έρευνα σε διεθνές επίπεδο επενδύονται ετησίως περισσότερα από 75 δισ. ευρώ, ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το ποσό επένδυσης ξεπερνά τα 30 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, το Βέλγιο προσελκύει περίπου 2,5 δισ. ευρώ τέτοιων μελετών, καλύπτοντας σχεδόν το 50% των αναγκών των πολιτών σε φάρμακα. Στον αντίποδα, στη χώρα μας επενδύονται λιγότερα από 80 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας μόνο το 4% των φαρμακευτικών αναγκών. Από αυτό το ποσό, 16 εκατ. ή το 20% αποδίδεται στο ελληνικό Δημόσιο, 12 εκατ. ή 15% στα συμμετέχοντα νοσοκομεία και 4 εκατ. ή 5% στους φορείς οικονομικής διαχείρισης ΕΛΚΕΑ/ΕΛΚΕ. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών στις 20 Μαΐου, ο ΣΦΕΕ αναδεικνύει τον ρόλο τους, έχοντας ως στόχο να μετατραπεί η χώρα μας σε κέντρο διεξαγωγής μελετών με διεθνή απήχηση που θα ενισχύσει την ελληνική οικονομία και θα βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου, αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση των σχετικών ζητημάτων.