ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χωρίς προϋποθέσεις η συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις μονάδες ΔΕΗ

Χωρίς προϋποθέσεις η συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις μονάδες ΔΕΗ

Διευρυμένη συμμετοχή στον διαγωνισμό για την πώληση των μονάδων Φλώρινας και Μεγαλόπολης επιδιώκει η ΔΕΗ, προκειμένου να μεγιστοποιήσει κατά το δυνατόν το τίμημα. Η πρόθεση αυτή αποτυπώνεται στους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, οι οποίοι δεν προβλέπουν καμία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, όπως για παράδειγμα δραστηριότητα στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Αφήνει έτσι ανοικτή την πόρτα και για την αυτόνομη είσοδο funds.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε χθες την απόσχιση του λιγνιτικού και ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού Μεγαλόπολης και Μελίτης καθώς και τα καταστατικά των δύο εταιρειών που θα εισφερθούν και θα τεθούν στη συνέχεια προς πώληση. Το παραγωγικό δυναμικό της Μελίτης θα περάσει στην υπό σύσταση εταιρεία «Μελίτη Ενεργειακή Λιγνιτική Ανώνυμη Εταιρεία», το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ορίστηκε σε 52,8 εκατ. ευρώ (13.200.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4 ευρώ εκάστη). Το δυναμικό της Μεγαλόπολης θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «Μεγαλόπολη Ενεργειακή Λιγνιτική Ανώνυμη Εταιρεία» με μετοχικό κεφάλαιο 99,13 εκατ. ευρώ (24.782.500 νέες ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία 4 ευρώ εκάστη). Ο προσδιορισμός της αξίας της μετοχής των νέων εταιρειών έλαβε ως βάση την τιμή της μετοχής της μητρικής εταιρείας, ενώ το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των 99,13 εκατ. ευρώ για τις μονάδες της Μεγαλόπολης και των 52,8 εκατ. ευρώ για τις μονάδες της Μελίτης (μία λειτουργούσα και μία άδεια) έχουν εκληφθεί από την αγορά ως μια πρώτη αποτίμηση, καθώς εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το κατώφλι του εύλογου τιμήματος.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, στην πρώτη εταιρεία μεταβιβάζεται το σύνολο των 244 εργαζομένων στη Μελίτη 1 και στη δεύτερη 1.079 εργαζόμενοι, ενώ 129 εργαζόμενοι που απασχολούνται σήμερα στις μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης θα μετατεθούν στη μονάδα 5 που παραμένει στη ΔΕΗ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται στις νέες εταιρείες προστατεύονται με νόμο από απόλυση για διάστημα έξι ετών. Επίσης οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στις νέες εταιρείες διατηρώντας τα κεκτημένα της ΕΣΣΕ που υπεγράφη χθες με τη ΓΕΝΟΠ και αφού προηγουμένως η διοίκηση της ΔΕΗ υποχώρησε στο επίμαχο θέμα του «τροφείου». Αυτό που τελικά συμφωνήθηκε είναι η διατήρηση του «τροφείου» για φέτος και η μείωσή του από το 2019 και η αξιοποίηση του ποσού που θα προκύψει από τη μείωση σε άλλη ιατροφαρμακευτική παροχή προς τους εργαζομένους. Οι όροι της απόσχισης των δύο κλάδων θα δημοσιευθούν στο ΓΕΜΗ άμεσα, ενώ η έγκριση της σύστασης των δύο εταιρειών αναμένεται στις 30 Ιουνίου και θα ακολουθήσει αμέσως μετά η δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οπως διευκρίνισε ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χθες, στην περίπτωση που δεν βρεθεί αγοραστής, οι κλάδοι που θα έχουν αποσχισθεί δεν θα ενσωματωθούν ξανά στη ΔΕΗ αλλά θα παραμείνουν στον έλεγχο των δύο θυγατρικών που θα συσταθούν. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συμφωνηθεί με τους πιστωτές στο πλαίσιο της αναζήτησης εναλλακτικής λύσης σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, είτε αυτή είναι αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή είτε ακόμη και εμπλουτισμού τους με κάποια υδροηλεκτρικά και την εκ νέου διάθεσή τους προς πώληση.