ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προβληματίζει η κόπωση στη μείωση των κόκκινων δανείων

Προβληματίζει η κόπωση στη μείωση των κόκκινων δανείων

Σημάδια κόπωσης στην προσπάθεια μείωσης των κόκκινων δανείων καταγράφει η έκθεση για τους επιχειρησιακούς στόχους μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, αποτυπώνοντας τις μεγάλες δυσκολίες του εγχειρήματος. Η κύρια εστία ανησυχίας εντοπίζεται στο γεγονός ότι η κόπωση καταγράφεται παρά τους θεωρητικά ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στο α΄ τρίμηνο φθάνουν στο 2,3%. Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, στη σκιά της θετικής αυτής εικόνας βρίσκεται η διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση των νοικοκυριών όπως άλλωστε αποτυπώθηκε από τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης (-0,3%), αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της υπερφορολόγησης.

Στελέχη τραπεζών αποδίδουν την επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των κόκκινων δανείων και στην περιορισμένη, μέχρις στιγμής, απόδοση των πλειστηριασμών. Σημειώνουν ότι ο αριθμός των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών παραμένει σε επίπεδο χαμηλότερο του αριθμού που είχε προβλεφθεί όταν διαμορφώνονταν οι στόχοι μείωσης και επιπλέον μεγάλος αριθμός των πλειστηριασμών που διενεργούνται, περίπου οι μισοί, είναι άγονος. Ωστόσο, σημειώνουν, η εικόνα αυτή θα αλλάξει τα επόμενα τρίμηνα –καθώς ο αριθμός των πλειστηριασμών θα αυξηθεί σημαντικά–, ενώ παράλληλα αναμένονται πωλήσεις χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων.

Ετσι θεωρούν βέβαιη την επίτευξη των στόχων μείωσης για το 2018, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν θα υπάρξει κάποια αιφνίδια αρνητική εξέλιξη στην οικονομία. Παράλληλα αναγνωρίζουν ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα, και από τις τράπεζες, ώστε το πρόβλημα τον κόκκινων δανείων να αντιμετωπιστεί ριζικά.

Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά την εικόνα του α΄ τριμήνου, αν και οι τράπεζες πέτυχαν τη μείωση του υπολοίπου τόσο των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs) όσο και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) ωστόσο στον τομέα της λιανικής –στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια– εμφανίζονται δυσκολίες. Στα NPEs το υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 92,4 δισ. ευρώ έναντι 93,6 δισ. ευρώ στόχου, καταγράφοντας σε σχέση με το τέλος του 2017 μείωση του υπολοίπου κατά 2 δισ. ευρώ. Η επίτευξη του στόχου οφείλεται στη συγκριτικά καλή εικόνα στη μείωση των επιχειρηματικών δανείων (η μείωση ξεπέρασε τον στόχο κατά 1,9 δισ. ευρώ), ενώ στα στεγαστικά οι τράπεζες κινήθηκαν ακριβώς στον στόχο (χάνοντας το μαξιλάρι 100 εκατ. ευρώ που είχε δημιουργηθεί στο δ΄ τρίμηνο του 2017) και στα καταναλωτικά σημειώθηκε υστέρηση κατά 600 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Παρά την υστέρηση και στα καταναλωτικά σημειώθηκε μείωση του υπολοίπου των NPEs κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος 2017. Δυσμενέστερη ήταν η εικόνα στα NPLs (δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών), στα οποία, αν και οι τράπεζες έπιασαν τον συνολικό στόχο, ωστόσο χάθηκε το μαξιλάρι των 900 εκατ. ευρώ που είχε σχηματιστεί στο τέλος του 2017 λόγω της μεγαλύτερης, των στόχων, μείωσης που πέτυχαν οι τράπεζες. Και εδώ η μεγαλύτερη μείωση NPLs πραγματοποιήθηκε στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο (καλύτερη επίδοση έναντι του στόχου κατά 600 εκατ. ευρώ). Το υπόλοιπο των στεγαστικών διαμορφώθηκε όσο ήταν ο στόχος (20,5 δισ. ευρώ), ενώ υστέρηση κατά 600 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στα καταναλωτικά.

Οπως αναφέρεται στην έκθεση της ΤτΕ, «η μείωση των NPEs οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διαγραφές που άγγιξαν το 1,7 δισ. ευρώ. Ο τριμηνιαίος ρυθμός αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το τέταρτο τρίμηνο του 2017, στο 1,8%, ελαφρά χαμηλότερος από τον τριμηνιαίο δείκτη αθέτησης (default rate), ο οποίος εμφανίζει μια μικρή αυξητική πορεία σε τριμηνιαία βάση αντιστρέφοντας τη θετική τάση που παρατηρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και αγγίζοντας το 1,9%. Η μείωση που προήλθε από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις, ήταν ελαφρά μειωμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο μέλλον αναμένονται καλύτερες επιδόσεις, καθώς οι τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει, και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήσει, πωλήσεις δανείων».