ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτροχιάστηκαν οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ για τα φάρμακα

Εκτροχιάστηκαν οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ για τα φάρμακα

Σημαντική υπέρβαση στη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2018, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται στα 276 εκατ. ευρώ έναντι 218 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Ως εκ τούτου, όπως προέκυψε από την πρόσφατη συνάντηση των φορέων της φαρμακοβιομηχανίας με τον ΕΟΠΥΥ, αυτή η υπέρβαση στην εξωνοσοκομειακή δαπάνη μεταφράζεται σε clawback (μηχανισμός αναγκαστικών επιστροφών που πρέπει να αποδώσουν οι εταιρείες στον ΕΟΠΥΥ) για τις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες, φέτος, φαίνεται ότι θα κληθούν να καλύψουν σημαντική «τρύπα» από την υπέρβαση που καταγράφεται στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ (1,945 δισ. ευρώ).

Προβληματισμός

Η εξέλιξη μάλιστα αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κόλπους της πολυεθνικής και εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, αφενός για την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων που έχει λάβει μέχρι στιγμής το υπουργείο Υγείας με στόχο την περιστολή της δαπάνης, αφετέρου για το συνολικό ποσόν που θα κληθούν να επιστρέψουν σε clawback οι εταιρείες έως το τέλος του χρόνου.

Παράγων της αγοράς επεσήμανε στην «Κ» ότι «με βάση τα στοιχεία του εξαμήνου, προβλέπουμε ότι το clawback για το 2018 θα κινηθεί συνολικά γύρω στα 605-620 εκατ ευρώ». Μάλιστα ο ίδιος προσθέτει ότι «αυτά τα στοιχεία συνηγορούν στο συμπέρασμα πως η συνολική συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας, εάν συνυπολογίσουμε το rebate και το clawback σε νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό επίπεδο, ενδέχεται να υπερβεί το 1,3 δισ. ευρώ έναντι 1,2 δισ. ευρώ που διαμορφώθηκε πέρυσι».

Επίσης, ανησυχία για την υπέρβαση της δαπάνης έχουν εκφράσει κύκλοι της φαρμακοβιομηχανίας όσον αφορά τα νοσοκομειακά φάρμακα 1Α, τα οποία αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή διαμορφώθηκε τελικά στα 44 εκατ. ευρώ έναντι αρχικού προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ, μετακυλίοντας το κόστος της υπέρβασης αυτής στη φαρμακοβιομηχανία (clawback).

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2009-2017 η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 62%, από 5,1 δισ. ευρώ στο 1,945 δισ. ευρώ, ενώ κατά την ίδια περίοδο οι τιμές των φαρμάκων έχουν μειωθεί δραστικά, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στα γενόσημα (69%), στα off patent (30,5%) και έπειτα στα on patent (22,5%). Παράλληλα, ο αριθμός των συνταγών ανά μήνα υπολογιζόταν στα 4,5 εκατ. το 2009 έναντι 6,5 εκατ. το 2017 (αύξηση 44%), με πολλούς παράγοντες του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας να αποδίδουν την αύξηση αυτή στην αδυναμία να ελεγχθεί ο όγκος τους, και ως συνέπεια, τον εκτροχιασμό των δαπανών.

Ηλεκτρονικός φάκελος

Ετσι, κύκλοι της αγοράς τονίζουν στην «Κ» ότι το κόστος της δαπάνης είναι πολυπαραγοντικό και ότι η μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται και στη μείωση του αριθμού των πασχόντων μέσω της θέσπισης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και της δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούν. «Η πολιτεία δεν πρέπει να στρέφει το ενδιαφέρον της μόνο στη συμπίεση των τιμών των φαρμάκων αλλά θα πρέπει να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τη μείωση του επιπέδου νοσηρότητας», αναφέρει πηγή της αγοράς φαρμάκου.