ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ποιότητα του ενεργητικού, «κλειδί» για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, τονίζει η Moody’s

Η ποιότητα του ενεργητικού, «κλειδί» για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, τονίζει η Moody’s

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος παραμένει υπό πίεση λόγω της χαμηλής ποιότητας ενεργητικού, η οποία οφείλεται στα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σημειώνει η Moody’s σε νέα έκθεσή της, τη στιγμή που τα capital controls ακόμη δεν έχουν αρθεί έστω και αν έχουν χαλαρώσει τα τελευταία τρίμηνα. Ο οίκος αξιολόγησης εξετάζει τον αντίκτυπο που είχε η κρίση στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, σε μια χρονική στιγμή που ο κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοράς λόγω των ισχυρών πιέσεων που έχουν δεχθεί οι τραπεζικές μετοχές το τελευταίο διάστημα. Οπως υπογραμμίζει, η ποιότητα ενεργητικού παραμένει πρόκληση-κλειδί για τις ελληνικές τράπεζες. Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στα τέλη Ιουνίου διαμορφώνονταν στα 291 δισ. ευρώ, όπως σημειώνει, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο α΄ εξάμηνο του έτους να διαμορφώνονται στα 89 δισ. ευρώ. Το τεράστιο βάρος των NPEs καταναλώνει πόρους και μειώνει την κερδοφορία και τα κεφάλαια των τραπεζών, τονίζει χαρακτηριστικά η Moody’s.

Οι χορηγήσεις δανείων μειώθηκαν κατά περίπου 19% από το τέλος του 2012 έως το Δεκέμβριο του 2017 καθώς οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώθηκαν και οι τράπεζες απέφυγαν να παραγάγουν νέα δάνεια λόγω του υψηλού επιπέδου παραβατικών περιπτώσεων και των περιορισμένων επιχειρηματικών ευκαιριών. Μέρος της μεγάλης μείωσης των συνολικών πιστώσεων οφείλεται επίσης στα μέτρα υπομόχλευσης των τραπεζών, καθώς «έβγαλαν» ξένες θυγατρικές από τους ισολογισμούς τους και μείωσαν το μεγάλο απόθεμα NPEs. Η Moody’s επισημαίνει πάντως πως οι τράπεζες λειτουργούν σήμερα σε ένα βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον, ξεκινώντας από μια χαμηλή βάση. Η οικονομία άρχισε να εξέρχεται από την ύφεση το 2017, αφού συρρικνώθηκε κατά περίπου 27% από την έναρξη της κρίσης χρέους, με τη χώρα να σημειώνει συνεχή ανάπτυξη το 2017 για πρώτη φορά από το 2014, ενώ η δυναμική της ανάπτυξης συνεχίστηκε στις αρχές του 2018.

Ο τραπεζικός τομέας παραμένει υπό πίεση λόγω της χαμηλής ποιότητας του ενεργητικού ως αποτέλεσμα των υψηλών επιπέδων των NPEs, όπως προειδοποιεί. Επιπλέον αναφέρει πως η ευαισθησία της Ελλάδας στον κίνδυνο απρόσμενου γεγονότος παραμένει υψηλή λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τον τραπεζικό τομέα και οι όποιοι σχετίζονται με τη χαμηλή ποιότητα του ενεργητικού, τη χαμηλή κερδοφορία και ένα μεγάλο μέρος κατώτερης ποιότητας κεφαλαίου με τη μορφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Ωστόσο, η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA έχει μειωθεί σημαντικά, οι τράπεζες έχουν επανακτήσει την πρόσβαση σε εξασφαλισμένες διατραπεζικές αγορές και οι καταθέσεις επιστρέφουν, αν και αργά.