ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Tρεις κόκκινες γραμμές για τα τιμολόγια στη βιομηχανία

ΔΕΗ: Tρεις κόκκινες γραμμές για τα τιμολόγια στη βιομηχανία

Με τρεις κόκκινες γραμμές προσέρχεται η ΔΕΗ στη γενικότερη διαπραγμάτευση για τα τιμολόγια ρεύματος στην ενεργοβόρα βιομηχανία μετά τον Φεβρουάριο του 2019 που λήγουν οι υφιστάμενες συμβάσεις, θέμα στο οποίο, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωσή της, θα παρέμβει και η κυβέρνηση αφού οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν έρθει σε αδιέξοδο.

«Επιδίωξη της διοίκησης της ΔΕΗ είναι η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των εν λόγω πελατών. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του στόχου υπερβαίνει τις δυνατότητες της διοίκησης. Αποτελεί γενικότερο ζήτημα, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπιστεί» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΔΕΗ, παραπέμποντας ουσιαστικά το θέμα στην κυβέρνηση και θέτει τρία αντικειμενικά δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1. Μετά την αποεπένδυση λιγνιτικής παραγωγής η ΔΕΗ θα παράγει αισθητά κάτω του 50% της συνολικής κατανάλωσης. Αρα η Επιχείρηση θα είναι μεν ο μεγαλύτερος παραγωγός, αλλά όχι ο δεσπόζων. Η μόνη διαφοροποίησή της έναντι των άλλων θα είναι ο έλεγχός της από το κράτος…

2. Οι διακυμάνσεις του κόστους, συνεπεία μη ελεγχόμενων από τη ΔΕΗ παραγόντων, θα εξακολουθήσουν να είναι μεγάλες. Αρα σε οποιαδήποτε σύμβαση, πέραν του έτους, απαραίτητα θα τεθούν ρήτρες.

3. Το μοντέλο της αγοράς θα αλλάξει στο πλαίσιο του Τarget Model. Αυτό, σε συνδυασμό με την επικείμενη είσοδο ισχυρών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, θα διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, κατά την εκτίμησή μας, σε θετική κατεύθυνση ειδικότερα για τους μεγάλους πελάτες. Αντίστοιχα, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ενόψει αυτής της μεγάλης αλλαγής κάθε μακροχρόνια δέσμευση της ΔΕΗ χωρίς κάποια αντιστάθμιση θα είναι παρακινδυνευμένη. Με βάση τα παραπάνω, η ΔΕΗ επεξεργάζεται τις προτάσεις της προς τους μεγάλους πελάτες της και τους καλεί σε συνεργασία για τις επίτευξη του βέλτιστου για όλες τις πλευρές αποτελέσματος.