ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πρόταση Σαρλ Μισέλ για προϋπολογισμό και Ταμείο Ανάκαμψης

Η πρόταση Σαρλ Μισέλ για προϋπολογισμό και Ταμείο Ανάκαμψης

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Το διαπραγματευτικό του πλαίσιο για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-7) και το Ταμείο Ανάκαμψης παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ο κ. Μισέλ διατήρησε απαράλλακτη την πρόταση της Επιτροπής για το Ταμείο, τόσο σε συνολικό μέγεθος όσο και σε αναλογία επιχορηγήσεων και δανείων (500 δισ. επιχορηγήσεις και 250 δισ. δάνεια).

Η νέα πρόταση Μισέλ για τον προϋπολογισμό είναι ελαφρώς μειωμένη σε σύγκριση με αυτήν του Φεβρουαρίου (1,074 έναντι 1,094 τρισ.) και έναντι της πρότασης της Επιτροπής (1,1 τρισ. ευρώ). Οι πόροι για τη Συνοχή και την ΚΑΠ μένουν ως είχαν στην πρόταση του Φεβρουαρίου, ενώ περικόπτονται πόροι από το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon Europe, τις εξωτερικές σχέσεις και το InvestEU (και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, τα κονδύλια αναπληρώνονται με το παραπάνω μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης). Επιπλέον, διατηρούνται οι «διορθωτικοί μηχανισμοί» (rebates) για την Αυστρία, τη Δανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Γερμανία σε πραγματικούς όρους (σε τιμές 2020). Το 30% των προγραμμάτων του ΠΔΠ πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους μείωσης των εκπομπών της Ένωσης, σύμφωνα με την πρόταση.

Το ΠΔΠ στη νεότερη εκδοχή Μισέλ περιλαμβάνει και ένα αποθεματικό ταμείο 5 δισ. ευρώ για τις περιοχές και τους κλάδους που θα πληγούν περισσότερο αν ολοκληρωθεί το Brexit χωρίς νέα εμπορική συμφωνία. Η Κομισιόν καλείται να παρουσιάσει σχετική πρόταση και κριτήρια κατανομής τον προσεχή Νοέμβριο, ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Μία βασική διαφορά με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το Ταμείο είναι ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου προτείνει – κατόπιν αιτημάτων τόσο από χώρες του Βορρά όσο και του Νότου, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ε.Ε. – η διάρκεια του Ταμείου να είναι τριετής (να ολοκληρώνονται οι δεσμεύσεις το 2023) αντί για τετραετής και οι πληρωμές να ολοκληρωθούν το 2026 αντί για το 2027. Επιπλέον, θέτει ως έτος εκκίνησης της αποπληρωμής των ομολόγων που θα εκδώσει η Επιτροπή για να χρηματοδοτήσει το όλο εγχείρημα δύο έτη νωρίτερα, το 2026.

Σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των πόρων (αντικείμενο έντονης κριτικής από πολλά κράτη-μέλη), ο κ. Μισέλ έχει διατηρήσει τη λογική της Επιτροπής για το 70% των πόρων του Recovery and Resilience Facility (του μεγαλύτερου τμήματος του Ταμείου, που θα μοιράσει συνολικά 310 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις), που θα διανεμηθούν το 2021-2. Τα κριτήρια κατανομής της Επιτροπής, υπενθυμίζεται, είναι τρία: πληθυσμός, ΑΕΠ κατά κεφαλή και μέση ανεργία 2015-9. Για το υπόλοιπο 30%, που θα διανεμηθεί το 2023, ο πρόεδρος του Συμβουλίου προτείνει να ληφθεί υπ’ όψη η πτώση του ΑΕΠ του κάθε κράτους-μέλους κατά το 2021-2.

Σχετικά με την αιρεσιμότητα και τη διακυβέρνηση του Ταμείου, η πρόταση Μισέλ ουσιαστικά αναπαράγει αυτήν που παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα η γερμανική προεδρία σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων. Σύμφωνα με αυτήν, η Κομισιόν θα εξετάζει για περίοδο δύο μηνών τα εθνικά προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (recovery and resilience) που θα καταθέτει κάθε κράτος-μέλος για να εισπράξει τους πόρους που του αναλογούν. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ψηφίζει επί της εισήγησης της Επιτροπής, που θα περιλαμβάνει ορόσημα, στόχους και ύψος χρηματοδότησης, με την απόφαση να λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία. Μετά από δύο ακόμα μήνες, η Κομισιόν θα κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση, κατόπιν γνωμοδότησης της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της Ένωσης (όργανο που αποτελείται από ανώτερους υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων και των κεντρικών τραπεζών, της ΕΚΤ και της Επιτροπής). Δεν θα απαιτείται νέα ψηφοφορία σε αυτή τη φάση από το Συμβούλιο.

Τέλος, σχετικά με τους νέους ίδιους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του κοινού ευρωπαϊκού χρέους, ο κ. Μισέλ, πλην του τέλος επί των πλαστικών ειδών που προβλέπεται να ισχύσει από το 2021, προτείνει η Κομισιόν να καταθέσει προτάσεις για νέο ψηφιακό φόρο και τη διασυνοριακό μηχανισμό άνθρακα στο α’ τρίμηνο του χρόνου ώστε να επιβληθούν το 2023.  Σε δεύτερο χρόνο, προτείνει την υιοθέτηση ενός αναθεωρημένου συστήματος εμπορίας ρύπων, που θα περιλαμβάνει τη ναυτιλία και τις αερομεταφορές.