ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτα σημάδια αναθέρμανσης της ζήτησης για νέα δάνεια

Πρώτα σημάδια αναθέρμανσης της ζήτησης για νέα δάνεια

Αύξηση στη ζήτηση για νέες χρηματοδοτήσεις παρατηρείται για πρώτη φορά έπειτα από μακρά χρονική περίοδο στον τομέα λιανικής τραπεζικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και στα δάνεια για αγορά κατοικίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην «Κ» ο γενικός διευθυντής λιανικής τραπεζικής της Eurobank Ιάκωβος Γιαννακλής, «στις επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 5 εκατ. ευρώ η πλειοψηφία των αιτημάτων που καταχωρίζονται στη Euro­bank και αγγίζει το 80% αφορά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, που έχει στόχο την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από το συναλλακτικό κύκλωμα των επιχειρήσεων».

Οπως αναφέρει ο κ. Γιαννακλής «οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις είναι το χονδρικό εμπόριο, η μεταποίηση, καθώς και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, οι αιτήσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων προέρχονται κυρίως από τους τομείς του τουρισμού  (ξενοδοχειακές μονάδες) και της μεταποίησης.

Εγκρίνεται το 70%

Σημαντικό επίσης είναι ότι από αυτές τις αιτήσεις, στη Euro­bank εγκρίνεται πάνω από το 70%, γεγονός που οφείλεται στη σωστή προετοιμασία που γίνεται από την επιχείρηση σε συνεργασία με τα στελέχη του δικτύου καταστημάτων και με τη βοήθεια εργαλείων όπως το Business Che­ck Up.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των αιτημά­των που αφορούν πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης της επιχείρη­σης και τα οποία τεκμηριωμένα μέσα από βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια η επιχεί­ρηση δύναται να αποπληρώσει».

Στον τομέα της στεγαστικής πίστης το ενδιαφέρον αντί­στοιχα εστιάζεται στην αγορά ακινήτου. 

Η σημαντική πτώση στις τιμές των ακινήτων έχει δημιουργήσει αξιόλογες ευκαιρίες στην αγορά κατοικίας, που καλύπτουν όχι μόνο τις ανάγκες στέγασης αλλά και αυτές της μακροχρόνιας επένδυσης. 

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές συστημικών τραπεζών, το πρώτο εξάμηνο του 2018 τα αιτήματα για στεγαστικό δάνειο παρουσίασαν αύξηση πάνω από 40% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για αύξηση των τελικών εκταμιεύσεων στον τομέα της στεγαστικής πίστης.

Οπως επισημαίνει ο κ. Ιάκωβος Γιαννακλής «τους τελευταίους μήνες στη Eurobank έχουμε παρατηρήσει αύξηση στα αιτήματα για αγορά κατοικίας από πελά­τες, με σκοπό να εκμεταλλευτούν την πτώση στις τιμές των ακινήτων. 

Το προφίλ των πελατών που κάνουν τις αιτήσεις είναι πιο συντηρητικό από το παρελθόν, αφού συμμετέχουν στην αγορά και με ίδια κεφάλαια που προσεγγίζουν το 50% της αξίας κατά μέσον όρο, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οκτώ στα δέκα αιτήματα να εγκρίνονται, με μέσο όρο δανείου τις 67.000».

Τα κόκκινα δάνεια

Ιδιαίτερα θετικά είναι και τα μηνύματα από τον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά έχει εξορθολογιστεί. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο κ. Γιαννακλής «τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τομέα της λιανικής στην Eurobank στις χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν από το 2011 και μετά, κυμαίνονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και συγκεκριμένα κάτω από 4%, με τον μέσο όρο της Ε.Ε. να είναι οριακά πάνω από το 5%». Υπενθυμίζεται ότι στο σύνολο των δανείων της ελληνικής αγοράς, ο δείκτης προσεγγίζει το 40%, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την πορεία εξυπηρέτησης των δανείων που δόθηκαν τα χρόνια της κρίσης.