Ταχύτερα η ένταξη μεγάλων επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό

Ταχύτερα η ένταξη μεγάλων επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό

2' 42" χρόνος ανάγνωσης

Σε αυτόματη διαδικασία μέτρησης της βιωσιμότητας μιας υπερχρεωμένης επιχείρησης και απόφασης βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών παραμέτρων για το εάν μπορεί να υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θέλει να επιτύχει δύο στόχους: αφενός, την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ειδικά των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και, αφετέρου, την απεμπλοκή από τη διαδικασία στελεχών των τραπεζών και του Δημοσίου, έτσι ώστε να μη βαρύνονται από την ευθύνη της ένταξης ή μη στη ρύθμισης των αιτούμενων επιχειρήσεων. Η παραπάνω διαδικασία δεν σημαίνει ότι καταργείται η υποχρέωση για τη σύνταξη έκθεσης βιωσιμότητας.

Την εξέταση των παραμέτρων και των ορίων που πρέπει να τεθούν για αυτό το αυτοματοποιημένο μοντέλο έχει αναλάβει ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί και στην οποία συμμετέχουν η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ο ΕΦΚΑ. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την παρουσίαση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων είναι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα διαμορφωθεί ένα αυτόματο σύστημα, ένα καινούργιο λογισμικό με συγκεκριμένες παραμέτρους, στο οποίο θα εισάγονται τα στοιχεία της επιχείρησης που θέλει να υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και το σύστημα αυτό θα «αποφασίζει» την υπαγωγή της ή όχι, αντικειμενικά. «Προφανώς δεν θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις αλλά θα είναι πολύ περισσότερες από μηδέν που είναι τώρα. Το σύστημα αυτό θα απεμπλέκει τον υπάλληλο από την ανάληψη ευθύνης», υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, η διαδικασία για τις μεγάλες επιχειρήσεις (όσες δηλαδή κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2,5 εκατ. ευρώ ή έχουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συνολικές υποχρεώσεις –ληξιπρόθεσμες ή μη– πάνω από 2 εκατ. ευρώ), προβλέπει υποχρεωτικά τον διορισμό εμπειρογνώμονα ο οποίος συντάσσει έκθεση βιωσιμότητας του οφειλέτη και σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών, το οποίο στη συνέχεια τίθεται προς έγκριση στους πιστωτές και πρέπει να συγκεντρώσει τη συναίνεση τουλάχιστον του 60% αυτών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ερωτηθείς σχετικά ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι το παραπάνω ποσοστό είναι υψηλό, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αναθεώρησής του.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρθηκε και στο θέμα της προστασίας των στελεχών του Δημοσίου και των τραπεζών από κακόβουλες μηνύσεις στις περιπτώσεις που εγκρίνουν ή απορρίπτουν αναδιαρθρώσεις οφειλών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση που έχουν επεξεργαστεί οι τράπεζες για την επίλυση αυτού του ζητήματος έχει δύο άξονες: πρώτον, να μην έχει τη δυνατότητα ο εισαγγελέας να δρα αυτεπάγγελτα βασιζόμενος σε καταγγελίες ή ακόμη και σε απλές αναφορές. Δεύτερον, σε περίπτωση που κάποιος κρίνεται ότι υφίσταται οικονομική ζημία από την απόφαση των πιστωτών, το αδίκημα για το οποίοι θα διώκονται οι θεωρούμενοι ως υπεύθυνοι να μην είναι ποινικό.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η «Κ» στο φύλλο της 2ας Αυγούστου, μόλις 24 επιχειρήσεις έχουν μέχρι σήμερα προχωρήσει σε ρύθμιση της οφειλής τους με την τράπεζα στην οποία χρωστούσαν. Πρόκειται για επιχειρήσεις που είχαν οφειλές σε μία μόνο τράπεζα. Από τις 854 επιχειρήσεις που έκαναν αίτηση και είχαν οφειλές σε περισσότερους του ενός πιστωτές, μόλις 127 πέτυχαν κάποιο είδος ρύθμισης, όμως καμία δεν έχει προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης.