ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερη γραφειοκρατία και επίσπευση απονομής της δικαιοσύνης ζητεί ο ΣΕΒ

Λιγότερη γραφειοκρατία και επίσπευση απονομής της δικαιοσύνης ζητεί ο ΣΕΒ

Την ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, την απονομή δικαιοσύνης και το πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να βελτιωθεί η θέση της χώρας στη διεθνή κατάταξη ευκολίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του, με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της έκθεσης της World Bank «Doing Business 2020».

H έκθεση κατέταξε την Ελλάδα στην 79η θέση μεταξύ 190 χωρών, 19 θέσεις χαμηλότερα από το 2015 όταν βρισκόταν στην 60ή θέση. Οπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η συνολική της βαθμολογία βελτιώθηκε το ίδιο διάστημα. Αυτό σημαίνει πως οι άλλες χώρες προχωρούν με πολύ πιο γρήγορο βηματισμό στη διευκόλυνση του επιχειρείν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μένει πίσω στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, σχολιάζει.

Ο ΣΕΒ αναλύει λεπτομερώς τους τομείς όπου η κατάσταση στην Ελλάδα είναι περισσότερο ικανοποιητική (έναρξη επιχείρησης, έκδοση άδειας οικοδομής, ηλεκτροδότηση, προστασία επενδυτών μειοψηφίας), λιγότερο ικανοποιητική (πλαίσιο πληρωμής φόρων επιχειρήσεων, χρηματοδότηση και διασυνοριακό εμπόριο) και αυτούς στους οποίους υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης (μεταγραφή ακίνητης περιουσίας, τήρηση συμβολαίων και διαχείριση πτώχευσης).

Για τους τρεις τελευταίους επισημαίνει ότι ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε την ανάγκη σημαντικής αναβάθμισης του θεσμικού τους πλαισίου. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αν αναβαθμιστούν ορισμένες παράμετροι ώστε να φτάσουν στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, για παράδειγμα αν μειωθεί ο αριθμός των διαδικασιών για τη μεταγραφή ακινήτων από 11 σήμερα σε 4,8, μειωθεί ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από 1.711 μέρες σήμερα σε 584 και αυξηθεί το ποσοστό ανάκτησης υπέρ των πιστωτών από 32 σεντς στο δολάριο σήμερα σε 68,3 σεντς στο δολάριο, τότε η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην 51η θέση από την 79η θέση σήμερα. Ο ΣΕΒ αναγνωρίζει, πάντως, ότι οι τομείς αυτοί έχουν επηρεαστεί από τη μεγάλη κρίση και ύφεση που υπέστη η χώρα.

Παρ’ όλα αυτά, η έναρξη επιχείρησης, ενώ πέρυσι έπαιρνε 12,5 ημέρες, σήμερα παίρνει 4 ημέρες. Ετσι, η χώρα κατατάσσεται στην 11η θέση μεταξύ των 190 χωρών.

Το πλαίσιο πληρωμής φόρων, αντιθέτως, απαιτεί μεγάλες παρεμβάσεις. Ο τύπος επιχείρησης που χρησιμοποιείται στην ανάλυση για λόγους διεθνούς συγκρισιμότητας, στην Ελλάδα πληρώνει φόρους 8 φορές τον χρόνο, δεσμεύοντας 193 ώρες τον χρόνο, όταν σε πιο αποτελεσματικές χώρες αυτό δεν υπερβαίνει τις 3 φορές τον χρόνο.

Στο 52% η επιβάρυνση

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση ανέρχεται σε 52% των κερδών (έναντι 40% κατά μέσον όρο στον ΟΟΣΑ), ο φόρος επί των κερδών στο 23% (έναντι 15% στον ΟΟΣΑ) και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε 28,3% (έναντι 23,5% στον ΟΟΣΑ). Τέλος, ο χρόνος που απαιτείται για επιστροφή ΦΠΑ είναι 32 εβδομάδες στην Ελλάδα, 15 εβδομάδες στον ΟΟΣΑ και 2 εβδομάδες στην Εσθονία, σημειώνει ο ΣΕΒ.