ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 71% των Ελλήνων έκανε χρήση του Διαδικτύου το 2019

Το 71% των Ελλήνων έκανε χρήση του Διαδικτύου το 2019

Αυξήθηκε η χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα το 2019, έναντι του 2017, κατά περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες. Σύμφωνα με την έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με τίτλο «World Internet Project (WIP) Greece – Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα», πλέον το 71% των Ελλήνων κάνει χρήση του Διαδικτύου, έναντι 62,2% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό του 2017 και 59,8% που ήταν το 2015.

Η έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του οργανισμού διαΝΕΟσις και θα παρουσιαστεί σήμερα το απόγευμα, δίνει την εικόνα του Ελληνα χρήστη του Internet, τις συνήθειές του, τον τρόπο που αξιοποιεί το Διαδίκτυο κ.λπ. Επίσης, σκιαγραφεί τον μη χρήστη του Διαδικτύου. Με βάση τη μελέτη, ο Ελληνας που δεν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο είναι γυναίκα (σε ποσοστό 57,7%), μη εργαζόμενος (84,1%), συνταξιούχος (61,7%), έγγαμος (69,7%), ηλικίας άνω των 65 ετών (59%), με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα έως 1.000 ευρώ (60,2%), είναι κάτοχος γενικού απολυτηρίου Λυκείου (27,8%) και τέλος ζει στην Αττική (28%).

Οι Ελληνες χρήστες Διαδικτύου ωστόσο αυτοπροσδιορίζονται ως έμπειροι χρήστες του μέσου. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι κάνουν χρήση των υπηρεσιών του κατά μέσον όρο 12,5 χρόνια και κατατάσσονται λίγο χαμηλότερα από τους Γάλλους (13 έτη) και τους κατοίκους των ΗΠΑ (15 έτη). Επίσης, η χρήση του Διαδικτύου γίνεται μέσω Η/Υ (σε ποσοστό 95,1%) και σε μικρότερο βαθμό μέσω κινητού τηλεφώνου (81%). Ωστόσο φαίνεται ότι οι χρήστες κινητού τηλεφώνου κάνουν χρήση του Διαδικτύου πιο συχνά (64% πολλές φορές την ημέρα) έναντι των χρηστών Η/Υ (45,8% πολλές φορές την ημέρα).

Παρά όμως τη μεγάλη εμπειρία χρήσης, οι Ελληνες εμφανίζονται να μην εμπιστεύονται καθόλου το Διαδίκτυο. Ειδικά στις διαπροσωπικές σχέσεις που καλλιεργούνται μέσω Διαδικτύου, ο μέσος όρος εμπιστοσύνης, που μετρήθηκε σε 11βάθμια κλίμακα 0 έως 10, βρέθηκε στο 1,89 με ανώτερη τιμή το 10. Μάλιστα, το 44,16% επέλεξε τιμή μηδέν –καμία εμπιστοσύνη– ενώ μόλις το 7,3% δήλωσε εμπιστοσύνη πάνω από την τιμή 5.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, φαίνεται ότι το Διαδίκτυο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια των σχέσεων των ανθρώπων, ειδικά εφόσον πρόκειται για την οικογένεια και τους φίλους. Επίσης, πολύ ψηλά βρίσκεται η επιλογή ανάπτυξης και διατήρησης σχέσεων με άτομα παρόμοιας κοινωνικής θέσης. Ετσι, οι Ελληνες φαίνεται να αξιοποιούν το Διαδίκτυο για την καλλιέργεια σχέσεων, αλλά δεν εμπιστεύονται καθόλου τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούν στον κυβερνοχώρο.

Τέλος, οι Ελληνες θεωρούν σε ποσοστό άνω του 80% ότι το Διαδίκτυο είναι κατά κανόνα μέσο διακίνησης fake news. Μόνο το 19,3% θεωρεί ότι το μέσο διακινεί κατά κύριο λόγο αξιόπιστες ειδήσεις και νέα, ενώ το 80,7% θεωρεί πάνω από τις μισές ή όλες τις ειδήσεις μη αξιόπιστες.