ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο εργαλείο για τη χρηματοδότηση των νεοφυών εταιρειών

Νέο εργαλείο για τη χρηματοδότηση των νεοφυών εταιρειών

Συνεπενδυτή θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels), δηλαδή επενδυτές που, διαβλέποντας προοπτικές σε μια επιχειρηματική ιδέα, τοποθετούν κεφάλαια και παρέχουν τεχνογνωσία σε εταιρείες που βρίσκονται στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξής τους και η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση είναι είτε ασύμφορη είτε αδύνατη. Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται το Ταμείο Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους, μέσω του οποίου θα υποστηρίζονται ιδέες και έργα σε εξαιρετικά πρώιμη φάση, προκειμένου αυτά να μετατραπούν σε ώριμα επιχειρηματικά πλάνα, ώστε στη συνέχεια να καταφέρουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και άλλων θεσμικών επενδυτών. Με τον τρόπο αυτό οι business angels θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περισσότερες επενδύσεις με τον ίδιο όγκο κεφαλαίων. 

Οπως έκανε γνωστό χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, τέλη Σεπτεμβρίου θα δημοσιευθεί η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από επενδυτές που θα τοποθετούνται μαζί με τους επιχειρηματικούς αγγέλους σε νεοφυείς εταιρείες. Η επιλογή των συνεπενδυτών θα γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ το ύψος των κεφαλαίων που θα διαθέτει το Ταμείο Συνεπενδύσεων θα είναι της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. 

Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από πόρους που επιστρέφουν από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Fund-of-Funds) Jeremie. Πρόκειται, δηλαδή, για χρηματοδοτήσεις που επανέρχονται στο Ταμείο είτε μέσω της αποπληρωμής των δανείων είτε μέσω της επιτυχούς αποεπένδυσης επιχειρήσεων που στηρίχθηκαν από αυτό. Προκειμένου να γίνει εφικτή η χρησιμοποίηση των εν λόγω κεφαλαίων, ο κ. Τσακίρης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) υπέγραψαν, όπως έγινε γνωστό χθες, τροποποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jeremie, η οποία προβλέπει «για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την αξιοποίηση πόρων που επιστρέφουν από το εν λόγω πρόγραμμα», όπως αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης.

«Είναι η πρώτη φορά που αξιοποιούνται σχετικές επιστροφές, δημιουργώντας στην ουσία έναν κύκλο επαναχρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας απαλλαγμένο από χρονικές και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

«Η διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης στη χρηματοδότηση για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EIF, Alain Godard.

Το Ταμείο Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων είναι διαδεδομένη σε Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες και Ισπανία. Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, κεφάλαια άνω των 200 εκατ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί σε δεκάδες επιχειρηματικούς αγγέλους σε όλη την Ευρώπη.

Η επιλογή των… συνοδοιπόρων των επιχειρηματικών αγγέλων θα στηρίζεται σε συγκεκριμένα, αυστηρά κριτήρια, όπως η επαρκής εμπειρία στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται μια προς χρηματοδότηση νεοφυής εταιρεία, η αποδεδειγμένη ύπαρξη επιτυχημένων επενδύσεων και η δυνατότητα επένδυσης μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού κατά τη διάρκεια της συνεπένδυσης. 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί συμπληρωματικά προς τις άλλες πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως το EquiFund και οι σχετικές δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων.