ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια – οξυγόνο μέσω Ταμείου Εγγυοδοσίας

Δάνεια – οξυγόνο μέσω Ταμείου Εγγυοδοσίας

Το 78% φθάνει το ποσοστό των εγκρίσεων για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων μέσω του β΄ κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας που ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου. Οι τράπεζες σε περίπου 40 ημέρες έχουν εγκρίνει ήδη τη χορήγηση δανείων σε 7.470 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 7.360 είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ), ενώ άλλες 110 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν εγκριθεί για τη δανειοδότησή τους μέσω της β΄ φάσης του Ταμείου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο σχεδιασμός για τον β΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται μέσα από το υψηλό ποσοστό των εγκρίσεων που ειδικά για τις ΜΜΕ υπερβαίνει το 82%. 

Υψηλή κάλυψη

Ενδεικτικό της υψηλής κάλυψης των αναγκών ρευστότητας μέσω από τα δάνεια της ΕΑΤ είναι το γεγονός ότι για το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των οποίων έχει εγκριθεί η δανειοδότηση, έχουν πραγματοποιηθεί και οι εκταμιεύσεις. Συγκεκριμένα, από τα 7.360 δάνεια που έχουν εγκριθεί υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις για 3.685 επιχειρήσεις, ενώ 3.265 έχουν λάβει δάνεια ύψους 830 εκατ. ευρώ με μέσο όρο δανείου τις 250.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί δάνεια προς 110 εταιρείες, από τις οποίες οι μισές έχουν ήδη εκταμιεύσει το ποσό του δανείου, ο μέσος όρος του οποίου διαμορφώνεται στα 2,3 εκατ. ευρώ. 

Υπενθυμίζεται ότι ο β΄ κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι ανοιχτός προς όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως εάν έχουν μέχρι σήμερα δανειοδοτηθεί μέσω άλλων προγραμμάτων της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει εξασφαλίζει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παράταση της προθεσμίας για την εκταμίευση των πόρων έως τις 30 Ιουνίου 2021 –αντί της αρχικής προθεσμίας που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2020– έτσι ώστε να δοθεί «ανάσα» και στις τράπεζες για την αποτελεσματικότερη διάθεση των κεφαλαίων της β΄ φάσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας. 

Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης, είναι να μη θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, εκτός και εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. 

Ο τρίτος κύκλος

Το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα δρομολογεί τον τρίτο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, μέσω του οποίου θα στηριχθούν με κεφάλαια κίνησης έως και 50.000 ευρώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με τζίρο που δεν ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Το πρόγραμμα που αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο θα χρηματοδοτηθεί μέσω κρατικών εγγυήσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με τη μόχλευση των τραπεζών θα δώσουν στην αγορά δάνεια έως και 450 εκατ. ευρώ. 

Η επέκταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας έτσι ώστε να εγγυηθεί δάνεια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις προέκυψε από την  ανάγκη κάλυψης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, η οποία λόγω του μικρού μεγέθους της δεν έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.