ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H πιο κρίσιμη εβδομάδα της Intralot

Παρατάθηκε έως την 1η Φεβρουαρίου η προθεσμία για την αποδοχή της πρότασής της για αναδιάρθρωση χρέους 750 εκατ.

H πιο κρίσιμη εβδομάδα της Intralot

Αυτή την εβδομάδα θα κριθεί το εύρος της απομείωσης χρέους που μπορεί να επιτύχει η Intralot μέσω της ανταλλαγής ομολόγων της με νέα χρεόγραφα και μετοχές που έχει δρομολογήσει. Πρόκειται για άσκηση αναδιάρθρωσης δανεισμού συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Την Παρασκευή η ελληνική εισηγμένη παρέτεινε την προθεσμία αποδοχής της πρότασή της μέχρι τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να την προσυπογράψουν αφενός οι ομολογιούχοι της έκδοσης ύψους 250 εκατ. που πρέπει να εξοφληθεί φέτος τον Σεπτέμβριο και αφετέρου της έκδοσης που ωριμάζει το 2024, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Για το ομόλογο που λήγει φέτος προτείνει νέο μικρότερης αξίας, 205 εκατ., που θα λήγει το 2025 και για το ομόλογο που λήγει το 2024 προτείνει την ανταλλαγή ενός τμήματός του, που μένει να αποσαφηνιστεί την επόμενη Δευτέρα, με μετοχές που αντιστοιχούν έως και 49% του μετοχικού κεφαλαίου της αμερικανικής θυγατρικής της. Της σημαντικότερης δηλαδή δραστηριότητας στο χαρτοφυλάκιο της Intralot που παράγει κέρδη EBITDA της τάξης των 50 εκατ. τον χρόνο και εκτιμά πως θα αυξηθούν στα επίπεδα των 60 με 70 εκατ. τα επόμενα έτη, καθώς η αμερικανική αγορά αθλητικού στοιχήματος έχει ανοίξει τα τελευταία δύο χρόνια και διευρύνεται συνεχώς.

Και οι δύο ανταλλαγές πάντως οδήγησαν ήδη σε μία υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης και θα φέρουν άλλη μία μετά την αποσαφήνιση του ποσοστού αποδοχής από τους ομολογιούχους και των δύο χρεογράφων, σύμφωνα με τη Fitch Ratings. Το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η υποβάθμιση θα κριθεί από το πόσο πολύ χρέος θα καταφέρει τελικά να «κουρέψει» η ελληνική εισηγμένη.

Για την ώρα πάντως η Intralot έχει εξασφαλίσει να μειώσει τον ομολογιακό δανεισμό της κατά τουλάχιστον 113 εκατ. ευρώ (45 εκατ. από τα χρεόγραφα του 2021 και 68 εκατ. από τα χρεόγραφα του 2024) με την εξασφαλισμένη αποδοχή της πρότασης από το περίπου 75% των ομολογιούχων του 2021 και άνω του 13% του 2024. Αυτό το 13% θα λάβει το 18,7% των μετοχών της θυγατρικής που θα ελέγχει τις ΗΠΑ και θα «σβήσει» απαιτήσεις αξίας 68 εκατ. από τα 500 εκατ. του 2024.

Στην αγορά εκτιμάται πως εάν τελικά υπάρχει σημαντική αποδοχή από τους ομολογιούχους του 2024, που θα αντιστοιχεί κοντά στα 200 εκατ. ευρώ ονομαστικής αξίας, η άσκηση θα είναι επιτυχημένη. Η παράταση της προθεσμίας αποδοχής πρότασης μέχρι την επόμενη Δευτέρα κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι περισσότεροι ομολογιούχοι έλαβαν τα αναλυτικά στοιχεία και ενημερωτικά έντυπα στα μέσα της εβδομάδας που πέρασε και ούτως απαιτείται χρόνος για να τα αξιολογήσουν.

Πάντως η Fitch προχώρησε στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Intralot σε C από CC ως αποτέλεσμα της κατ’ αρχήν συμφωνίας στην οποία κατέληξε η εταιρεία με ομολογιούχους που ελέγχουν το 75% των τίτλων λήξης 2021 και το 13% αυτών του 2024.
Με βάση τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο οίκος, μιλάει για distressed ανταλλαγή χρέους, αφού η συμφωνία επιβάλλει ουσιαστική επιδείνωση των όρων αποπληρωμής των ομολόγων, με στόχο να αποτραπεί μία αδυναμία πληρωμής (default) στους τίτλους που λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2021. Εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Fitch δηλώνει πως σκοπεύει να υποβαθμίσει την αξιολόγηση της Intralot σε «RD» (Restricted Default), προτού εκτιμήσει εκ νέου το πιστωτικό προφίλ της εταιρείας μετά την αναδιάρθρωση του χρέους και να δώσει μία νέα αξιολόγηση.

Εναλλακτικά, εάν η συναλλαγή αποτύχει, τότε η Fitch θα υποβαθμίσει την Intralot σε «D», εάν υπάρξει αδυναμία πληρωμής τον Μάρτιο, δηλαδή στην επόμενη πληρωμή κουπονιού, ή τον Σεπτέμβριο, όταν και λήγουν οι senior τίτλοι. Η Fitch χαρακτηρίζει την επιτυχία της ανταλλαγής των ομολόγων λήξης 2024 ως αβέβαιη. Και αυτό γιατί η εταιρεία ζητάει από τους ομολογιούχους αυτούς να παραδώσουν τους τίτλους τους με αντάλλαγμα μερίδιο έως 49% της αμερικανικής θυγατρικής. Το μερίδιο των τίτλων του 2024 που θα προσφερθούν, είναι εντέλει το «κλειδί» για την ικανότητα της Intralot να ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση του χρέους, τονίζουν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με τη Fitch, το σημερινό χρηματοοικονομικό προφίλ της Intralot δεν είναι συγκρίσιμο με εκείνο άλλων εταιρειών τυχερών παιχνιδιών, όπως οι Flutter (BBB-/Negative), Entain (BB/Negative) και Sazka Group (BB-/Stable). Αντίθετα, η Intralot συγκρίνεται με την Inspired Entertainment (CCC+), όμως η πρόσφατη ανακοίνωση της αναδιάρθρωσης χρέους συνάδει με αξιολόγηση «C». Η Intralot έχει μικρότερο μέγεθος και χαμηλότερη κερδοφορία από την Codere S.A. (CCC), η οποία έχει ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση του χρέους της.

Ρευστότητα 

Η Fitch εκτιμά ότι με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020, οπότε και η τελευταία επίσημη οικονομική κατάσταση, η Intralot διαθέτει ρευστότητα 65-70 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των 30 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και περίπου 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά που έχουν διατεθεί σε συνεργασίες και θυγατρικές που δεν της ανήκουν εξ ολοκλήρου). Στη ρευστότητα αυτή περιλαμβάνεται και υπερανάληψη 18 εκατ. ευρώ, η αποπληρωμή της οποίας όμως μπορεί να καταστεί απαιτητή ανά πάσα στιγμή, σημειώνει ο οίκος.  Η Fitch θεωρεί ότι η ρευστότητα θα είναι στενότερη τους επόμενους μήνες λόγω των αρνητικών ταμειακών ροών, αν και «η συνετή διαχείριση μειώνει τον ρυθμό στον οποίο εξαντλείται το ρευστό, μέχρι να υλοποιηθεί η νέα χρηματοοικονομική δομή». Η σημερινή κεφαλαιακή δομή της Intralot δεν περιλαμβάνει γραμμές πίστωσης, αφού η πίστωση των 40 εκατ. δολαρίων που είχε δοθεί στην αμερικανική θυγατρική έληξε τον Αύγουστο του 2020. Η Fitch αναφέρει ότι τυχόν αποτυχία να υπάρξει συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο μιας αδυναμίας πληρωμών τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν και λήγουν οι senior unsecured τίτλοι.