ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 30,6% των ελληνικών εξαγωγών πραγματοποιούν μόλις 5 επιχειρήσεις

Μεγάλο το έλλειμμα εξωστρέφειας και καινοτομίας των μικρομεσαίων

Το 30,6% των ελληνικών εξαγωγών πραγματοποιούν μόλις 5 επιχειρήσεις

Από μόλις πέντε επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε το 30,6% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών το 2019, ενώ συνολικά μόλις το 1,8% των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας έκανε το 60% των συνολικών εξαγωγών. Τα παραπάνω στοιχεία, που δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), έρχονται να επιβεβαιώσουν δυστυχώς τον χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας που χαρακτηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις και μάλιστα όχι μόνο τις πολύ μικρές, αλλά ακόμη και τις μεσαίες, με τη μειωμένη πρόσβαση στις ξένες αγορές να σχετίζεται συχνά με έλλειψη καινοτομίας, υστέρηση σε παραγωγικότητα αλλά και απουσία της σχετικής κουλτούρας.

Πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι οι εξαγωγές αποτελούν μόλις το 14% των πωλήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έναντι 38% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό στις μεγάλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, μόλις το 31% των ΜμΕ αναπτύσσουν νέα προϊόντα, έναντι 50% των μεγάλων. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι ΜμΕ εξάγουν τα προϊόντα τους κυρίως στις βαλκανικές χώρες και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, εκεί όπου τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2019 πραγματοποίησαν εξαγωγές συνολικά 17.789 επιχειρήσεις, με τη συνολική αξία των εξαγωγών να ανέρχεται σε 31,32 δισ. ευρώ. Το 72,4% των εξαγωγών (ή 22,67 δισ. ευρώ) πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου, του ενεργειακού κλάδου, του κλάδου παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης, και του κλάδου ορυχείων και λατομείων. Το 22,2% των εξαγωγών (ή 6,95 δισ. ευρώ) έγινε από εμπορικές επιχειρήσεις και το 5,4% των εξαγωγών (1,7 δισ. ευρώ) από επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, κατασκευών και λοιπών υπηρεσιών.

Οι μικρές επιχειρήσεις με κάτω από 50 εργαζομένους, οι οποίες αποτελούν το 90% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 19,9% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 6,24 δισ. ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζομένους, οι οποίες αποτελούν το 7,9% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 20,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 6,29 δισ. ευρώ, και οι μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 249 εργαζομένους, οι οποίες αποτελούν το 1,8% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 60% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 18,78 δισ. ευρώ.

Το χάσμα μεταξύ των μεγάλων και των λοιπών μεγεθών επιχειρήσεων ως προς τον βαθμό και το επίπεδο εξωστρέφειας αποτυπώνεται και στο ακόλουθο στοιχείο: το 30,6% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από μόλις πέντε επιχειρήσεις! Το 57,6% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από συνολικά 100 επιχειρήσεις και το 84,6% πραγματοποιήθηκε από συνολικά 1.000 επιχειρήσεις.