ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκε η νέα χάραξη της Ιονίας Οδού

Εγκρίθηκε η νέα χάραξη της Ιονίας Οδού

Τη νέα χάραξη της Ιονίας Οδού στην περιοχή της Κλόκοβας, που περιλαμβάνει την κατασκευή δίδυμων σηράγγων για την παράκαμψη της εθνικής οδού, επικύρωσε το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με άλλες αποφάσεις ενέκρινε τη διάθεση ακόμα 34,3 εκατ. ευρώ σε τρεις παραχωρησιούχους. Πιο συγκεκριμένα:

• Νέα Οδός. Το υπουργείο ενέκρινε την τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου, που αφορά στην παράκαμψη της εθνικής οδού στην Κλόκοβα (αντί της διαπλάτυνσής της) με δύο δίδυμες σήραγγες 2,9 χλμ. Η κατασκευή των σηράγγων αποφασίστηκε μετά την απόφαση 4628/13 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου για το επίμαχο τμήμα, κατόπιν αίτησης του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου (για τις επιπτώσεις που το έργο θα είχε στο τοπίο). Οι δύο σήραγγες θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου κατά 100 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει προβλεφθεί στο χρηματοδοτικό κενό της Νέας Οδού κατά τη συμφωνία επανεκκίνησης των έργων.

• Κεντρική Οδός (Ε65). Το υπουργείο ενέκρινε τη διάθεση 20,5 εκατ. ευρώ, την τρίτη δόση της πρόσθετης χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου.

• Ολυμπία Οδός. Εγκρίθηκε η διάθεση 9 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία, το δεύτερο τμήμα της 3ης και 4ης δόσης της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου. Συνολικά η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου στο έργο είναι 607 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν καταβληθεί τα 263,2 εκατ. ευρώ (καθώς μέχρι το τέλος Απριλίου είχε κατασκευαστεί το 44,8% του έργου).

• Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Το υπουργείο ενέκρινε τη διάθεση 4,8 εκατ. ευρώ, τη δεύτερη δόση της αποζημίωσης. Σημειώνεται ότι μέρος της αποζημίωσης αφορά στην απώλεια εσόδων της κοινοπραξίας από το προσωρινό κλείσιμο των διοδίων Αιγινίου, το οποίο τότε είχε παρουσιαστεί… ως νίκη του Δημοσίου.