ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Κίνδυνος να μείνει η χώρα εκτός πακέτου Γιουνκέρ

sev-kindynos-na-meinei-i-chora-ektos-paketoy-gioynker-2075322

Ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ειδικούς όρους για την Ελλάδα σχετικά με τη χρηματοδότηση των στρατηγικών έργων από το EFSI, ζήτησε η διοίκηση του ΣΕΒ από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γ. Κατάινεν, αρμόδιο για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.

Στη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Θεόδωρος Φέσσας, «εξήγησε» στον κ. Kατάινεν, ότι για την ελληνική περίπτωση χρειάζονται ειδικοί «όροι», αφού το λεγόμενο «country risk-κίνδυνος της χώρας» καθιστά την Ελλάδα μη επιλέξιμη από τα ιδιωτικά κεφάλαια, ανεξάρτητα από την ελκυστικότητα του έργου που προτείνεται προς χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η χώρα μας να κινδυνεύει να μην είναι σήμερα σε θέση να επωφεληθεί από το πακέτο Γιουνκέρ. Ο ΣΕΒ άσκησε κριτική στον τρόπο που έχει στηθεί το πρόγραμμα και τόνισε ότι ο κύριος χρήστης του EFSI θα πρέπει να είναι η επιχειρηματική κοινότητα. Σημείωσε ότι έργα του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να επιλέγονται μετά μια τυπική ανάλυση σκοπιμότητας, χωρίς παρέμβαση από την κυβέρνηση και πρότεινε ότι για να γίνει αυτό αποτελεσματικά θα πρέπει το EFSI να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη Τράπεζα Επενδύσεων στην Ελλάδα, που θα έχει την ικανότητα να αξιολογήσει τις προτάσεις με τα τυπικά εργαλεία του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Το επενδυτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα θα πρέπει να μετατοπισθεί με έμφαση στην ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της χώρας, αντί της κατανομής των πόρων για υποδομές του δημοσίου τομέα με μικρό αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη, υποστήριξε η διοίκηση του ΣΕΒ. Διευκρίνισε στον Ευρωπαίο αξιωματούχο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για τα ελληνικά έργα να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, όταν η πρωτοβουλία για τα προτεινόμενα έργα ανήκει στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και τόνισε ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση με τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό θα συμβεί στο μέλλον. Πρόσθεσε δε, ότι τα κριτήρια των προτεινόμενων έργων αναμένεται να είναι περισσότερο πολιτικά παρά οικονομικοτεχνικά.

Ο ΣΕΒ υπέδειξε στον επίτροπο Kατάινεν και συγκεκριμένο κατάλογο έργων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ελληνική βιομηχανία. Σε αυτόν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτάσεις για την υποστήριξη μεγάλης έκτασης βιομηχανικών επενδύσεων, αλλά και επενδύσεων στον τομέα των δικτύων και των υποδομών, των ενεργειακών επενδύσεων όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, έργων στον τομέα των logistics, επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα, όπως στο δίκτυο οπτικών ινών, κ.ά.