ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιπαράθεση πρατηριούχων – εταιρειών εμπορίας για τις τιμές

petrelaio1--2

Αντιπαράθεση μεταξύ εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων έχουν προκαλέσει οι χαμηλές τιμές πετρελαίου αλλά και τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους ελέω και της χαμηλής ζήτησης. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με την παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) την περασμένη εβδομάδα προς τους αρμόδιους υπουργούς και αρχές για το θέμα των τιμών, η οποία μπορεί να εστίαζε στη δυσανάλογη αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων στην εγχώρια αγορά σε σχέση με την αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, έθετε όμως ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά και θέμα επανεξέτασης των εκπτώσεων προς τα πρατήρια, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τις εταιρείες εμπορίας. Η παρέμβαση εξέπληξε τον κλάδο της εμπορίας, ο οποίος χθες μέσω του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ) έδωσε τη δική του απάντηση για τη διαμόρφωση των τιμών, εκτοξεύοντας παράλληλα τα βέλη του προς τον κλάδο των πρατηρίων, ενώ άφησε αιχμές για υποβάθμιση του θέματος του λαθρεμπορίου και των αθέμιτων πρακτικών, που όπως σημειώνει «είναι το επείγον ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρώσουν την προσοχή τους όλοι οι φορείς της αγοράς». Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, ο ΣΕΕΠΕ με χθεσινή ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «10 αλήθειες» σχετικά με τη διαμόρφωσή τους στην εγχώρια αγορά.

1. Η τιμή του αργού συμμετέχει σήμερα στη διαμόρφωση της τιμής (π.χ. της αμόλυβδης) κατά 23% προ ΦΠΑ ή κατά 28% μετά ΦΠΑ.

2. Οι λιανικές τιμές των βενζινών στις αντλίες αποτελούνται κατά περίπου 70% από σταθερούς φόρους σε ευρώ (ΕΦΚ, ΦΠΑ, κ.λπ.).

3. Το αργό πετρέλαιο (π.χ. Brent) –όπως και τα τελικά προϊόντα πετρελαιοειδών– αποτελεί χρηματιστηριακό εμπόρευμα και ακολουθεί τις διεθνείς τιμές όπως ορίζονται από τις διεθνείς τιμές Platts. Οι τιμές των προϊόντων στην αντλία δεν μεταβάλλονται ποτέ με το ίδιο ποσοστό που μεταβάλλονται οι διεθνείς τιμές.

4. Οι χονδρικές τιμές στην Ελλάδα επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές Platts των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών (Ανατολικής Μεσογείου) και όχι από τις τιμές Platts του αργού.

5. Οι λιανικές τιμές (βενζίνης, πετρελαίου, κ.λπ.) ακολουθούν τις τιμές των τελικών προϊόντων διυλιστηρίων και όχι τις τιμές του αργού (π.χ. Brent).

6. Η μετατροπή των τόνων σε λίτρα και η ισοτιμία δολ./ευρώ παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση της τιμής, διότι είναι απαραίτητη για τη μετατροπή των διεθνών τιμών των τελικών προϊόντων από δολ./ΜΤ (μετρικός τόνος) σε ευρώ/Μ3 (κυβικό μέτρο).

7.  Οι τιμές αντλίας καθορίζονται ελεύθερα και αποκλειστικά από τους πρατηριούχους. Οι εταιρείες εμπορίας σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν –απαγορεύεται ακόμα και να συστήνουν– λιανικές τιμές αντλίας.

8. Οι εταιρείες εμπορίας προμηθεύονται από τα διυλιστήρια και πουλούν στα πρατήρια, με συμφωνίες στην πλειονότητα των οποίων το περιθώριο κέρδους της εταιρείας είναι ποσό σταθερό, εκπεφρασμένο σε ευρώ και όχι σε ποσοστό επί της διυλιστηριακής τιμής. Αυτό σημαίνει ότι μια εταιρεία εμπορίας δεν μπορεί να αποκομίσει όφελος από την πτώση των τιμών αγοράς, αφού πουλάει με κέρδος σταθερό σε ευρώ ανά λίτρο.

9. Η πρόταση της ΠΟΠΕΚ να δημοσιεύονται οι τιμές που πουλάει κάθε εταιρεία σε κάθε πρατήριο οδηγεί στην ισοπέδωση και εξίσωση των τιμών χονδρικής προς τα κάτω, αλλά όχι υποχρεωτικά και των τιμών λιανικής, αφού αυτές θα συνεχίσουν να διαμορφώνονται ελεύθερα από τους πρατηριούχους. Παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες επαναφέρουν «από το παράθυρο» τις περίπου ίδιες για όλους «αγορανομικές τιμές», αποθαρρύνονται ενεργά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

10. Σε όλη την Ευρώπη, οι τιμές λιανικής είχαν πτώση σε ποσοστά παρόμοια με αυτά της χώρας μας, δηλαδή από 17% έως 22%, με τη χώρα μας να σημειώνει υποχώρηση κατά 20,5%.