ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτοβουλίες για την μείωση «κόκκινων» δανείων

stournaras1--3-thumb-large

Την ανάγκη να αναληφθούν γρήγορα τολμηρές και καινοτόμες πρωτοβουλίες, με στόχο τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, υπογράμμισε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το 2015 σημειώθηκε αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση, εξαιτίας της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών την περυσινή χρονιά. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που περιλαμβάνει και δάνεια που εμφανίζουν μεγάλες πιθανότητες να μην αποπληρωθούν, ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 σε 43,6%, έναντι 39,9% στο τέλος του 2014. Αναλυτικότερα, στα καταναλωτικά ανοίγματα ανήλθε σε 55,4%, στα επιχειρηματικά σε 43,3% και στα στεγαστικά ανοίγματα σε 39,8%.

Σημειώνεται ότι το 66,5% των δανείων προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και το 58,2% προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι «κόκκινα». Σύμφωνα με την ΤτΕ, ως αντιστάθμισμα οι τράπεζες προχώρησαν σε σημαντική ενίσχυση του αποθέματος των προβλέψεων που πλέον αντιστοιχούν στο 48,8% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Σημειώνεται ότι στο εννεάμηνο του 2015 οι τράπεζες πραγματοποίησαν προβλέψεις ύψους 9,9 δισ. ευρώ έναντι 6,1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014. Η μεγάλη αύξηση των προβλέψεων οδήγησε στη βύθιση των αποτελεσμάτων με ζημίες ύψους 4,96 δισ. ευρώ (έναντι -1,2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014).

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, θετικά στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συμβάλουν οι συγκεκριμένοι στόχοι για τη διαχείρισή τους που ετοιμάζεται να θέσει η ΤτΕ, κατόπιν διαβούλευσης με τις τράπεζες και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, με ορίζοντα εφαρμογής από τον Ιούνιο του 2016 και με παρακολούθηση ανά τρίμηνο. «Η υποχρέωση των τραπεζών να επιτύχουν τους στόχους, σε συνδυασμό με το νέο θεσμικό πλαίσιο, που συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων, την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών και την ευκολία ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων από τις τράπεζες, εκτιμάται ότι θα συμβάλει θετικά στη σταδιακή υποχώρηση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, θα πρέπει να αναληφθούν τολμηρές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για μια σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στροφή σε μακροχρόνιες ρυθμίσεις, καθώς η τρέχουσα πρακτική βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων απλώς οδηγεί σε παράταση του προβλήματος, συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών πιστούχων, παρέμβαση για την αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων (με αλλαγή της διοίκησης, όταν αυτή δεν συνεργάζεται, της δομής και του επιχειρηματικού σχεδίου της οφειλέτριας εταιρείας) και, τέλος, με αυξημένο εσωτερικό έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση και διαφάνεια στην αντιμετώπιση των οφειλετών.