ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρονοδιάγραμμα για απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

Χρονοδιάγραμμα για απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

Διάθεση του 20% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή μέχρι τον Ιούλιο του 2016 και σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί πώληση του 100% με εκκίνηση της διαδικασίας τον Οκτώβριο του 2016 και ολοκλήρωσή της το 2017 προβλέπει το προσχέδιο του μνημονίου. Για την περίπτωση της ΔΕΗ, το σχέδιο του μνημονίου υιοθετεί ένα πιο αυστηρό και εμπροσθοβαρές σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ μέσω του συστήματος ΝΟΜΕ (δημοπρασίες ισχύος), απομακρύνοντας οριστικά το εναλλακτικό σχέδιο της πώλησης μονάδων της ΔΕΗ που αναφερόταν στη συμφωνία του Αυγούστου.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον ΑΔΜΗΕ, βάσει της θετικής έκθεσης σκοπιμότητας που επεξεργάζονται οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής θα πρέπει να εγκρίνει τον Μάιο του 2016 ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016. Τον Ιούλιο του 2016, η γενική συνέλευση της ΔΕΗ θα πρέπει να εγκρίνει την πώληση τουλάχιστον του 20% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή, να ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο τη διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και τον Οκτώβριο του 2016 να έχει επιλεγεί ο μειοδότης. Σε περίπτωση που οι θεσμοί σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές διαπιστώσουν ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το 2016, κυρίως σε ό,τι αφορά την επιλογή στρατηγικού επενδυτή, τότε η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2016 προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση όλων των μετοχών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, με την πλήρη ιδιωτικοποίηση να ολοκληρώνεται το 2017.

Η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική και χονδρική αγορά θα προχωρήσει μέσω ενός σχεδίου ΝΟΜΕ (δημοπρασιών ισχύος), το οποίο θα εγκρίνει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Το σχέδιο αυτό θα προβλέπει τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κατά 20% από το 2017 και κάτω από το 50% από το 2020, έναντι της συμφωνίας του Αυγούστου που προέβλεπε μείωση 25% μέχρι το 2018 και 50% μέχρι το 2020.

Η πρώτη δημοπρασία θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2016 και για ποσότητες που θα αντιστοιχούν στο 8% του συνολικού όγκου στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2015 για να ξεκινήσουν οι παραδόσεις το δ΄ τρίμηνο του 2016.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ενεργειακές μεταρρυθμίσεις, το προσχέδιο του μνημονίου προβλέπει την υιοθέτηση του προσωρινού μηχανισμού για τα ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος), που ενέκρινε η Ε.Ε. τον Μάρτιο του 2016, την ολοκλήρωση των συζητήσεων μεταξύ ΔΕΗ και πελατών Υψηλής Τάσης και υπογραφή αντίστοιχων συμβάσεων στη βάση του κόστους και του προφίλ των καταναλωτών. Δεσμεύει επίσης για πρώτη φορά τον ΔΕΣΦΑ να καταθέσει τιμολόγιο -πρόταση για τα τέλη του συστήματος στη ΡΑΕ, θέμα που έχει μπλοκάρει την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης στη SOCAR.

Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους, να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία για το ΕΤΜΕΑΡ και να διασφαλίσει τον μηδενισμό του ελλείμματος των ΑΠΕ σε διάστημα 12 μηνών και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από τον Ιούνιο του 2017.