ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών προωθεί το υπ. Οικονομίας

Αλλαγές στη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών προωθεί το υπ. Οικονομίας

Κάθε επτά ημέρες και όχι κάθε δεύτερη ημέρα, όπως ισχύει σήμερα, θα επιτρέπεται στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, γνωστές ως «εισπρακτικές εταιρείες», να ενημερώνουν τους οφειλέτες για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πρόκειται για μία από τις βασικές αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εισπρακτικές εταιρείες, στην τροποποίηση του οποίου προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οι βασικές αλλαγές, τις οποίες επεξεργάζεται το υπουργείο και παρουσιάστηκαν χθες στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ), είναι οι ακόλουθες:

• Η ενημέρωση των οφειλετών θα επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από εταιρείες και μάλιστα κεφαλαιουχικές.

• Η έννοια του οφειλέτη περιορίζεται στα φυσικά πρόσωπα. Τούτο εν προκειμένω σημαίνει ότι οι περιορισμοί στην όχληση που γίνεται από τις εισπρακτικές εταιρείες θα ισχύουν μόνο όταν αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα. Με άλλα λόγια, δεν υφίστανται περιορισμοί στις οχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες όταν αυτές γίνονται προς επιχειρήσεις.

• Η ενημέρωση των οφειλετών θα επιτρέπεται να γίνεται κάθε επτά ημέρες και όχι κάθε δεύτερη ημέρα. Η ίδια συχνότητα οχλήσεων θα ισχύει ακόμη και εάν ο πιστωτής έχει αναθέσει την ενημέρωση σε περισσότερες της μιας εισπρακτικών εταιρειών.

• Θεσπίζεται υποχρέωση των πιστωτών να επιβάλλουν τους όρους του νόμου για τις εισπρακτικές εταιρείες. Ειδικότερα, θα προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις στους πιστωτές σε περίπτωση που παραβιάζουν τον νόμο οι εισπρακτικές εταιρείες στις οποίες έχουν αναθέσει την ενημέρωση των οφειλετών.

• Θα γίνει αυστηρότερος ο τρόπος ταυτοποίησης του οφειλέτη.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Αντώνη Παπαδεράκη, ο οποίος προήδρευσε της χθεσινής συνεδρίασης του ΕΣΚΑ, στην κατάρτιση του νέου νομοθετικού πλαισίου θα ληφθούν υπόψη και δύο πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις. Πρόκειται για μία απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και μία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τις οποίες δικαιώνονται καταναλωτές που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καθώς τα προσωπικά τους δεδομένα διαβιβάστηκαν σε εισπρακτικές εταιρείες χωρίς προηγουμένως οι ίδιοι να έχουν ενημερωθεί.

Σε συνεργασία, εξάλλου, με τον Συνήγορο του Καταναλωτή (ΣτΚ) προωθείται αλλαγή στον νόμο για τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ), οι οποίες θεσπίστηκαν με αντικείμενο την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Εξι χρόνια μετά τον νόμο 3852/2010 με τον οποίο η συγκρότηση των ΕΦΔ αποτέλεσε αρμοδιότητα των δήμων, μόλις σε 75 δήμους από τους συνολικά 325 της χώρας έχουν συσταθεί ΕΦΔ. Από αυτούς, μόνο οι 28 είναι δήμοι έδρας νομού.